17 stycznia 2022 15:00

ZZP przy MZ ogłosił wybór najkorzystniejszych ofert ramowych w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) – zakup komputerów, konsol dyspozytorskich, monitorów, słuchawek, czytników kodów

Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia ogłosił  wybór najkorzystniejszych ofert ramowych w postępowaniu ZZP-149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczyło zakupu komputerów, konsol dyspozytorskich, wraz z systemem operacyjnym, monitorów, słuchawek, czytników kodów, które będą wykorzystywane przez użytkowników końcowych SWD PRM naziemnych i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczył części nr 1, 2, 5, 7:

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert ramowych określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia („Oferowana cena brutto oferty ramowej ” – waga – maks. 60 pkt, „Termin wykonania zamówienia jednostkowego” – waga – maks. 40 pkt), wybrano jako najkorzystniejsze oferty ramowe złożone przez nw. Wykonawców:

 

Postępowanie w części nr 3, 4, 6 zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Informacja o złożonych ofertach w poszczególnych częściach ww. postępowaniu znajduje się w tabeli poniżej.

 

Całość dokumentacji do postępowania znajduje się TUTAJ.

 

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content