29 czerwca 2022 12:30

ZZP przy MZ ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21/III) – zakup bezprzewodowych słuchawek nagłownych

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił  wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej w postępowaniu ZZP-149/21/III o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczyło zakupu bezprzewodowych słuchawek nagłownych, które będą wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju (dotyczy tych województw, które nie otrzymały do tej pory słuchawek).

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczy części nr 7 – słuchawki nagłowne w liczbie sztuk 560.

Na podstawie kryteriów oceny ofert wykonawczych, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej, tj. oferowana cena jednostkowa brutto oferty wykonawczej za 1 sztukę urządzenia – waga – maks. 100 pkt, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawczą złożoną przez nw. Wykonawcę:

W kolejnym kroku zostanie podpisana umowa wykonawcza z wybranym Wykonawcą.

Całość dokumentacji postępowania znajduje się TUTAJ.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content