23 czerwca 2022 05:00

Zrealizowaliśmy partycjonowanie 17 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

Wykonaliśmy w dniu dzisiejszym partycjonowanie 17 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 – tabela: KARTA_ZW.

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Przy realizacji partycjonowania tabeli: KARTA_ZW z uwagi na specyfikę tabeli konieczne było okno serwisowe i wyłączenie SWD PRM tak aby można było dokonać przełączenia na spartycjonowaną tabelę. Faktyczny czas realizacji prac był dłuższy niż pierwotnie zakładano.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

 • DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
 • REQUEST_IDS;
 • ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
 • CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH;
 • ZRM_HISTORIA_SKLADU;
 • OBECNOSC_ODNOTOWANA;
 • STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA;
 • AUTENTYKACJA;
 • ZGLOSZENIE_SIWCPR_SENT;
 • ZGLOSZENIE_SIWCPR;
 • PLICBD_SIWCPR_BUFOR;
 • DANE_O_ZGLOSZENIACH;
 • ZRM_STATUS_HISTORIA;
 • PZL_POLACZENIE;
 • ZGLOSZENIE_INFO;
 • KARTA_MCR.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM.

Celem całego projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych incydentów serwisowych.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD PRM.
Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

 

Adobe Acrobat Reader RFC_18_2021_KCMRM_SWDPRM-Zmiany-związane-z-partycjonowaniem-tabel-SWD-PRM-wersja-1.0-wersja-przekazana-z-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content