14 lipca 2022 10:00

Zmiana składu Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

W związku z wnioskiem przekazanym przez Panią Małgorzatę Popławską, Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego (ZPRM) SP ZOZ z dnia 7 lipca 2022 roku dotyczącym aktualizacji listy przedstawicieli ZPRM SP ZOZ z grona dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, uległ zmianie dotychczasowy skład Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

W skład Członków Rady ponownie wszedł Pan Karol Wojtczak, przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla KCMRM. Została powołana zarządzeniem nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r.

Do zadań Rady ds. SWD PRM należy w szczególności:

 • uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach związanych z przygotowaniem nowych funkcjonalności lub modyfikacji już istniejących w SWD PRM
 • opiniowanie opisu projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
 • zatwierdzenie projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
 • opiniowanie przygotowanych projektów scenariuszy testowych nowych funkcjonalności w SWD PRM
 • testowanie nowych funkcjonalności przed wdrożeniem oraz zgłaszanie uwag pod ich kątem
 • rekomendacja wdrożenia produkcyjnego nowych, bądź modyfikacji istniejących funkcjonalności w SWD PRM;
 • uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez KCMRM mających na celu opracowanie rekomendacji i założeń do kierunku i zakresu szkoleń, które będą organizowane przez KCMRM z wykorzystaniem SWD PRM
 • przedstawienie podsumowania prac związanych z wprowadzeniem modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM.

Obecnie w skład Rady wchodzą przedstawiciele:

 • Ministerstwa Zdrowia
 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej
 • Urzędów Wojewódzkich
 • Polskiej Rady Ratowników Medycznych
 • Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
 • Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
 • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej zarządzeniem Dyrektora LPR numer 42/Z/2022 zmieniającym skład Rady ds. SWD PRM.

Adobe Acrobat Reader 2022-07-14-Zarządzenie-nr-42_Z_2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content