27 stycznia 2023 15:00

Zmiana składu Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

W związku z wnioskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, uległ zmianie dotychczasowy skład Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Przedstawiciela Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Jakuba Sotowskiego zastąpił Pan Jakub Pelczar.

Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla KCMRM. Została powołana zarządzeniem nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r.

Do zadań Rady ds. SWD PRM należy w szczególności:

 • uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach związanych z przygotowaniem nowych funkcjonalności lub modyfikacji już istniejących w SWD PRM
 • opiniowanie opisu projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
 • zatwierdzenie projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
 • opiniowanie przygotowanych projektów scenariuszy testowych nowych funkcjonalności w SWD PRM
 • testowanie nowych funkcjonalności przed wdrożeniem oraz zgłaszanie uwag pod ich kątem
 • rekomendacja wdrożenia produkcyjnego nowych, bądź modyfikacji istniejących funkcjonalności w SWD PRM;
 • uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez KCMRM mających na celu opracowanie rekomendacji i założeń do kierunku i zakresu szkoleń, które będą organizowane przez KCMRM z wykorzystaniem SWD PRM
 • przedstawienie podsumowania prac związanych z wprowadzeniem modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM.

Obecnie w skład Rady wchodzą przedstawiciele:

 • Ministerstwa Zdrowia
 • Urzędów Wojewódzkich
 • Polskiej Rady Ratowników Medycznych
 • Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
 • Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
 • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej Zarządzeniem Dyrektora LPR zmieniającym skład Rady ds. SWD PRM.

Adobe Acrobat Reader 2023-01-27-Zarządzenie-nr-6_Z_2023-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content