15 listopada 2021 16:00

Zleciliśmy realizację RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 2)

Zleciliśmy realizację RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 2).

Celem projektu jest wprowadzenie zmian optymalizujących proces zbierania informacji koniecznych do utworzenia zgłoszenia o incydencie serwisowym w aplikacji SWD PRM
w systemie Helpdesk. Wprowadzona zmiana wyeliminuje konieczność ręcznego zbierania danych o:

  • danych o stacji dostępowej wykorzystywanej do obsługi SWD PRM;
  • danych o aplikacji SWD PRM wykorzystywanej na stacji dostępowej;
  • logów aplikacji SWD PRM.

Produktem zlecenia jest implementacja funkcjonalności pozwalającej wywołać program Ticketcreator.

W pierwszym etapie realizacji zlecenia, zmiany zostały wprowadzone w Module Administratora, Dyspozytora, ZRM i Analityka SWD PRM.

W drugim etapie realizacji zlecenia, zmiany zostaną wprowadzone w Module CO LPR, LZRM, Planisty, Apteka, NFZ, Koordynatora.

Planowana modyfikacja realizowana w ramach etapu 2 obejmuje tak jak w przypadku etapu 1 dodanie katalogu do wszystkich Modułów SWD PRM zawierającego program o nazwie „ticketcreator”  zbierającego wszystkie potrzebne dane do zgłoszenia incydentu serwisowego w systemie Helpdesk.

Dodatkowo, na oknie logowania każdego Modułu SWD PRM oraz sekcji menu każdego Modułu SWD PRM dodany zostanie przycisk o nazwie „Zgłoś błąd” za pomocą, którego użytkownik będzie miał możliwość wywołania okna zgłaszania incydentu serwisowego w systemie Helpdesk.

Przykładowy widok okna logowania do Modułu Dyspozytora.

Przykładowy widok Modułu Dyspozytora z nową funkcjonalnością.

 

Wcześniej projekt dokumentu RFC uzyskał akceptację Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia.

Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader RFC_17_2021_KCMRM_SWDPRM-Mechanizm-automatycznego-zbierania-logów-z-SWD-PRM-do-HD-wersja-2.0-wersja-przekazana-z-FZ-etap-2.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności