15 listopada 2021 08:00

Zleciliśmy realizację RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – etap II

W dniu dzisiejszym zleciliśmy Wykonawcy SWD PRM firmie Gabos Software sp. z o. o. realizację modyfikacji RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja z PZŁ SWD PRM – (etap II).

Produktem zlecenia RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja z PZŁ SWD PRM – (etap II) jest implementacja mechanizmów i webservice’ów umożliwiających wymianę danych oraz integrację Modułu Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM.

Obecnie Moduł  Koordynatora oraz Moduł CO LPR w żaden sposób nie jest zintegrowany z  PZŁ SWD PRM. Z chwilą wdrożenia produkcyjnego PZŁ SWD PRM w CO LPR oraz w UW, konieczne jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów, które umożliwią wymianę danych integrację Moduł Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM.

Przedmiotem zmian jest :

 • dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej za pośrednictwem PZŁ SWD PRM zainicjowania połączenia z numerem podanym, jako numer telefonu Wzywającego poprzez kliknięcie przycisku  Połącz ponowniez okna Zdarzenia;
 • dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej zainicjowanie połączenia telefonicznego oraz odsłuchanie rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku Zadzwoń oraz Odsłuchaj (w przypadku połączeń trójstronnych – dwa odrębne przyciski). Dodatkowo powinna być możliwość połączenia telefonicznego do stanowiska kierowania Policji/PSP i do CPR, biorących udział w Zdarzeniu za pomocą przycisków Połącz z PSP, Połącz z Policją, Połącz z CPR;
 • dodanie mechanizmu automatycznego logowania na odpowiedni profil na KD po zalogowaniu użytkownika do SWD PRM w Module Koordynatora oraz Module CO LPR;
 • dodanie mechanizmu automatycznego blokowania, wylogowywania i przechodzenia na przerwę na KD w aplikacji DGT DCA, odpowiadającemu statusowi pracy w Module CO LPR;
 • dodanie mechanizmu umożliwiającego automatyczne zalogowanie do kolejki HLD odpowiednio w Module Koordynatora oraz Module CO LPR;
 • wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na KD powoduje wywołanie funkcji otwarcia formatki „Nowe połączenie” w Module CO LPR, pod warunkiem istnienia danego numeru w CKT. Funkcjonalność obejmuje zarówno zdarzenia HEMS, jak i transporty;
 • dodanie mechanizmu w Module CO LPR, który podczas dysponowania LZRM w czasie gdy jest pora „noc”, w wyświetlanym oknie „Realizacja misji HEMS w nocy” i zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem Zatwierdź i zadzwoń, wykona żądanie nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM;
 • dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej za pośrednictwem PZŁ SWD PRM zainicjowanie połączenia poprzez kliknięcie przycisku Połącz ponownie;
 • dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Zdarzenia HEMS zainicjowanie  połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”. Dodatkowo powinna być możliwość połączenia telefonicznego na stanowiska kierowania Policji/PSP i do CPR, biorących udział w Zdarzeniu HEMS za pomocą przycisków „Połącz z PSP”, „Połącz z Policją”, „Połącz z CPR”;
 • dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Transportu zainicjowanie  połączenia telefonicznego oraz odsłuchanie rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”;
 • dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu listy Zdarzeń w Module Koordynatora oraz z poziomu listy Zdarzeń HEMS/Transportu w Module CO LPR poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia. Funkcjonalność ta będzie obejmowała dodanie odpowiednio opcji „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT”;
 • dodanie możliwości dzwonienia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu szczegółów zespołu wybranego z listy zespołów w Module Koordynatora oraz Module CO LPR poprzez dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT”.

Wcześniej projekt dokumentu RFC uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_05_2021_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM-etap-II-wersja-2.1.pdf

Wróć do aktualności