03 sierpnia 2022 13:15

Zastępca Dyrektora LPR ds. KCMRM złożył rezygnację

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2022 roku, Pan Mateusz Komza – zastępca dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) w związku ze złożeniem rezygnacji przestał pełnić ww. funkcję.

Podczas spotkania podsumowującego z udziałem Dyrektora LPR Pana Roberta Gałązkowskiego i Pracowników KCMRM, ustępujący zastępca podziękował za ostatnie 4 lata ciężkiej
i wytężonej pracy związanej z realizacją przez zespół KCMRM licznych projektów związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

W tym okresie udało się zrealizować następujące zadania w zakresie SWD PRM i podsystemów współpracujących (w porządku chronologicznym):

 • Budowa systemu monitoringu infrastruktury i SWD PRM;
 • Budowa i wdrożenie nowej infrastruktury serwerowej w POK i ZOK (etap 1 z 3);
 • Zakup, montaż i migracja przełączników korowych SWD PRM;
 • Modernizacja Konsol Dyspozytorskich (KS) – etap 1 z 2 (102 KD);
 • Modernizacja Konsol Dyspozytorskich (KS) – etap 2 z 2 (182 KD);
 • Budowa PZŁ SWD PRM (część telefoniczna) POK, POZ i 16 Ośrodków Regionalnych;
 • Budowa PZŁ SWD PRM (część radiowa);
 • Budowa i wdrożenie nowej infrastruktury serwerowej w POK i ZOK (etap 2 z 3);
 • Zakup i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej na wszystkie stacje dostępowe do SWD PRM;
 • Zakup usługi APN (transmisja danych pomiędzy tabletem a SWD PRM);
 • Budowa i uruchomienie ośrodka zapasowego dla POK i ZOK;
 • Zakup, instalacja i migracja na nową bazę danych Oracle;
 • Dostawa, montaż i migracja na nowe Load Balancery;
 • Zakup i wymiana switch-y w dyspozytorniach medycznych;
 • Dostawa, montaż i uruchomienie routerów;
 • Dostawa, montaż, instalacja i wdrożenie produkcyjne Firelwall;
 • Budowa Centrum Certyfikacji SWD PRM;
 • Zakup i wdrożenia oprogramowania PIM/PAM/PSM;
 • Szyna danych – dostawa licencji;
 • Budowa i wdrożenie produkcyjne hurtowni danych SWD PRM;
 • Budowa i wdrożenie produkcyjne sieci SDN;
 • Budowa i wdrożenie nowej infrastruktury serwerowej w POK i ZOK (etap 3 z 3);
 • Budowa i produkcyjne wdrożenie łączy do obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 w technologii SS7;
 • Rozbudowa systemu Kopii Bezpieczeństwa;
 • Budowa infrastruktury serwerowej i utworzenie docelowego rozwiązania pod bazę danych ORACLE;
 • Zakup oprogramowania SIEM;
 • Budowa nowego Modułu AVL – lokalizacja ZRM.

Dodatkowo została zrealizowana lub trwa obecnie realizacja prac po stronie Wykonawcy w obrębie aplikacji SWD PRM, w tym:

 • Budowa Modułu Koordynatora – przygotowanie do produkcyjnego wdrożenia – Wykonawca przygotowuje ostatnie poprawki do zgłoszonych przez KCMRM błędów w ramach testów przedwrożeniowych;
 • Budowa Modułu Planisty – moduł oczekuje na integrację z SWD PRM i na wdrożenia produkcyjne „trójpaka”;
 • Budowa Modułu NFZ – przygotowanie do produkcyjnego wdrożenia;
 • Budowa Modułu Apteka – moduł oczekuje na integrację z SWD PRM i na wdrożenia produkcyjne „trójpaka”;
 • Budowa Modułu CO LPR – moduł oczekuje na integrację z SWD PRM i na wdrożenia produkcyjne „trójpaka”;
 • Budowa Modułu LZRM – moduł oczekuje na integrację z SWD PRM i na wdrożenia produkcyjne „trójpaka”;
 • Rozbudowa Modułu Administratora – zrealizowano wdrożenie produkcyjne;
 • Rozbudowa Modułu Analityka – w trakcie prac programistycznych po stronie Wykonawcy;
 • Rozbudowa Modułu Dyspozytora – w trakcie prac programistycznych po stronie Wykonawcy;
 • Rozbudowa Modułu ZRM – w trakcie prac programistycznych po stronie Wykonawcy.

Realizacja powyższych projektów możliwa była dzięki zaangażowaniu kierowanemu przez Pana Mateusza Komzę zespołowi KCMRM oraz wszystkich interesariuszy projektu SWD PRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content