08 czerwca 2021 15:30

Zaktualizowaliśmy słownik leków w środowisku produkcyjnym SWD PRM

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku produkcyjnym w związku z nowelizacją Obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2020 r. poz. 48) dokonaliśmy modyfikację słownika leków dostępnego w Module Administratora SWD PRM, tak aby dostosować słownik do w/w nowelizacji.

Zakres zmian został zatwierdzony przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

 

Wróć do aktualności