26 października 2022 10:00

Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

W dniach 18-20 października 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 56 dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznych w Gliwicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Prowadzącymi zajęcia byli:

  • Tomasz Draczyński – KCMRM;
  • Dawid Lach – trener KCMRM;
  • Michał Kucap – trener KCMRM.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany był przez Panią Danutę Klimasarę.

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Grzegorz Stępień, członek załogi HEMS – Kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Dyspozytorzy medyczni w ramach uczestnictwa w warsztatach, na dedykowanych urządzeniach logują się do przygotowanej przez zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego “Platformy szkoleniowej KCMRM“. W Platformie szkoleniowej KCMRM pracownicy Działu ds. Rozwoju SWD PRM przygotowali ankiety pozwalające na ocenę poziomu wiedzy dyspozytorów. Ankiety przeprowadzane są na początku warsztatów oraz po ich zakończeniu. Pozwala to na ewaluację poziomu wiedzy dyspozytorów medycznych uczestniczących w warsztatach.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych podczas warsztatów w Katowicach.

 

Dla porównania poniżej podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych podczas dotychczas zrealizowanych warsztatów.

Poniżej przedstawiamy krótką relację zdjęciową z warsztatów w Katowicach.

 

 

 

Warsztaty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach były kolejnymi z całego cyklu, jaki został zaplanowany na 2022 rok.

Poniżej przedstawiamy terminarz kolejnych warsztatów:

  • województwo świętokrzyskie – 09-10.11.2022 r.;
  • województwo mazowieckie (tura 1) – 16-17.11.2022 r.;
  • województwo mazowieckie (tura 2) – 01-02.12.2022 r.;
  • województwo lubelskie – 24-25.11.2022 r.
  • województwo podkarpackie – 07-08.12.2022 r.
  • województwo dolnośląskie – 14-15.12.2022 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) uzyskało akceptację Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dla inicjatywy realizacji warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznych.

Zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) założeniami warsztatów ich organizatorem jest KCMRM. Współorganizatorami warsztatów są przedstawiciele DB MZ oraz Urzędów Wojewódzkich właściwych m. in. w zakresie nadzoru nad pracą dyspozytorni medycznych (kierownicy bądź zastępcy kierowników dyspozytorni medycznych, administratorzy wojewódzcy SWD PRM). Warsztaty odbywają się ww. lokalizacjach wskazanych przez Urzędy Wojewódzkie a ich uczestnikami w 2022 roku są dyspozytorzy medyczni pełniący role: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego.

Celem przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności dyspozytorów medycznych w zakresie obsługi zgłoszeń i zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), Podsystemie Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) oraz innych podsystemach współpracujących w tym w szczególności w aplikacjach dedykowanych tj. Module Dyspozytora SWD PRM, Module Mapowym SWD PRM oraz aplikacji DGT DCA na konsolach dyspozytorskich.

Ważnym elementem warsztatów jest ugruntowanie wiedzy w zakresie postępowania dyspozytorów medycznych w sytuacjach awaryjnych.

Zajęcia w ramach warsztatów są prowadzone przez pracowników KCMRM oraz doświadczonych ekspertów, w tym aktywnych zawodowo ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych. W zakresie tematów związanych z działalnością Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (CO LPR) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz samolotowych zespołów transportowych, warsztaty prowadzą doświadczeni pracownicy LPR.

Warsztaty zostaną przeprowadzone we wszystkich województwach.

Informacja w powyższym zakresie została przekazana do wszystkich Urzędów Wojewódzkich.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content