17 stycznia 2022 20:00

Zakończyło się partycjonowanie testowej bazy danych SWDDEV2

W dniu dzisiejszym zakończyło się partycjonowanie testowej bazy danych SWDDEV2. Testowa baza danych SWDDEV2 dla jak najlepszego odwzorowania zakresu i charakteru danych zawierała kopię danych ze środowiska produkcyjnego.

Realizacja ww. prac zajęła więcej czasu niż pierwotnie zakładano. Wynika to z faktu dużej liczby danych, które musiały zostać poddane procesowi partycjonowania. Skutkować to będzie wydłużeniem realizacji całego zadania.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM.

Celem całego projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych incydentów serwisowych.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD PRM.
Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

W ramach realizacji prac Wykonawca zrealizuje następujące zdania:

 • utworzenie skryptów do partycjonowania bazy danych SWD PRM (analiza najczęściej wykorzystywanych kolumn, które posłużą do partycjonowania);
 • weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;
 • weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;
 • podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;
 • weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;
 • testy partycjonowania na SWDDEV2;
 • podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;
 • weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;
 • podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
 • testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
 • przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
 • modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach app (dodanie 3 bazy zapasowej SWDPROD2 na ODA);
 • weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;
 • przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);
 • partycjonowanie na SWDPROD2.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • zmiana parametrów Instancji SWDPROD2 w zakresie DG, redolog, Archivelog;
 • utworzenie instancji dev na ODA;
 • import danych z instancji server dev na server dev ODA;
 • utworzenie instancji dev2 na ODA;
 • import danych z instancji server dev2 na server dev2 ODA;
 • usunięcie instacji DEV1 I DEV2 używanych do testów partycjonowania;
 • utworzenie instancji SWDSZK na ODA;
 • migracja instancji SWDSZK na ODA;
 • podpięcie wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
 • testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
 • utworzenie instancji PROD2 i TEST AVL2 na środowisko ODA;
 • przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
 • migracja SWDPROD1:
  • dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,
  • replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
  • weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,
  • przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
  • usunięcie z DG noda ZOK,
  • modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
  • dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
  • usunięcie z klastra noda POK;
 • migracja HDATA:
  • dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
  • replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
  • weryfikacja klastra DG dla HDATA,
  • przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
  • rekonfiguracja Apex,
  • rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
  • modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
  • usunięcie z DG noda ZOK,
  • dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
  • usunięcie z klastra noda POK
 • migracja SWDPROD2:
  • dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
  • replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
  • weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
  • instalacja bin GoldenGate,
  • przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
  • rekonfiguracja GoldenGate (source),
  • usunięcie z DG noda ZOK,
  • modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
  • dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
  • usunięcie z klastra noda POK
 • migracja instancji CRT:
  • utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
  • konfiguracja klastra DG na ODA,
  • rekonfiguracja lsnr.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

W kolejnym kroku rozpocznie się weryfikacja poprawności działania bazy danych po partycjonowaniu oraz realizacja kolejnych dwóch grup testów:

 • testów wydajnościowych aplikacji SWD PRM;
 • testów obsługi sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić podczas partycjonowania bazy danych w środowisku produkcyjnym.

Adobe Acrobat Reader RFC_18_2021_KCMRM_SWDPRM-Zmiany-związane-z-partycjonowaniem-tabel-SWD-PRM-wersja-1.0-wersja-przekazana-z-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content