25 lipca 2022 15:35

Zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt Scenariuszy Testów Akceptacyjnych rozbudowywanego Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt Scenariuszy Testów Akceptacyjnych rozbudowywanego Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0.

Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku testowym SWD PRM ww. RFC. W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane w Projekcie Technicznym rozbudowywanego w ramach projektu SWD PRM 2.0 Modułu Dyspozytora.

Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie poszczególnych funkcjonalności przez użytkowników końcowych.

Scenariusze Testowe Modułu Dyspozytora SWD 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Członków Rady ds. SWD PRM, zostaną w dalszym kroku dodane do zbiorczego dokumentu stanowiącego Plan Testów Akceptacyjnych SWD PRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

O nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Czytaj więcej
Skip to content