13 stycznia 2022 15:30

Zakończyliśmy testy nowej wersji oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM w związku z realizacją specyfikacji modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B

W dniu dzisiejszy zakończyliśmy testy oprogramowania PZŁ SWD PRM w związku z realizacją specyfikacji modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRMPrzystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do konsol dyspozytorskich typu B

RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z planowanym zakupem nowych konsol dyspozytorskich dla użytkowników PZŁ SWD PRM na stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.

Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną matrycy, większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia były profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie z ww. specyfikacją.

 

Widok okna głównego aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu A (obecnie wykorzystywanej przez dyspozytorów medycznych).

 

Widok okna głównego aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B (które będą udostępnione dyspozytorom medycznym w 2022 r.).

 

W ramach wprowadzonych zmian osiągnięto rezultat w zakresie:

  • zmiany w aplikacji DGT DCA dotyczące widoku podmenu “Panelu Kafli“;

Widok panelu “Kafli” w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • zmiany w projekcie aplikacji DGT DCA dotyczące rozmieszczenia poszczególnych paneli w stosunku do profili GDM, ZGDM oraz DMW przygotowanych na konsole dyspozytorskie typu A;

Rozmieszczenie paneli w widoku głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • dodanie w „Panelu Radia” dodatkowej zakładki z grupami radiowymi „Grupy ZRM”, w której będą kafle grup radiowych skonfigurowanych dla danego ZRM;

Zakładka „Grupy ZRM” w „Panelu Radia” aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

Obecnie trwają prace mające na celu aktualizację dokumentu: KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja użytkownika – Aplikacja DGT DCA oraz przygotowania do łącznych testów ww. RFC z pozostałymi zmianami wynikającymi z wprowadzonych w nowej wersji usprawnień oraz poprawek z HD.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_03_2021-Przystosowanie-profili-DGT-DCA-dla-GDM-ZGDM-oraz-DMW-do-KD-typu-B-wer.-1.2-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content