02 lipca 2020 07:50

Zakończyliśmy testy backup-u budowanego PZŁ SWD PRM

W ramach przygotowań do produkcyjnego wdrożenia Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) zostały wykonane testy odtworzeniowe środowiska PZŁ SWD PRM w Ośrodku Backup-owym.

Testy polega na odtworzeniu i uruchomienia w pełni funkcjonalnego Systemu PZŁ SWD PRM będącego repliką środowiska produkcyjnego działającego w Ośrodku Podstawowym.

Przebieg testu polegał na zinwentaryzowaniu na niezależnym środowisku wirtualnym serwerów VM na podstawie ich aktualnych replik oraz ich uruchomieniu w odpowiednich podsieciach.
System replikacji i zapewnienia odpowiedniego SLA jest realizowane przez rozwiązanie Zerto.

Testy przebiegły z wynikiem pozytywnym a pełne uruchomienie środowiska backupowego PZŁ SWD PRM na środowisku backup-owym trwało 89 sekund.

 

Wróć do aktualności