17 stycznia 2022 21:00

Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM13-01 w Kielcach

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na potrzeby prawidłowego działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane w wymianą tych urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM13-01 w Kielcach.

W ramach prac zaplanowano:

  • demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
  • montaż nowych urządzeń;
  • konfigurację i uruchomienie nowych urządzeń.

Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content