08 listopada 2021 21:00

Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM06-02 w Tarnowie

W związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych zlokalizowanych poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na potrzeby prawidłowego działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace związane w wymianą tych urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM06-02 w Tarnowie.

W ramach prac zaplanowano:

  • demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
  • montaż nowych urządzeń;
  • konfigurację urządzeń.

Prace będą realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności