17 listopada 2021 22:00

Zakończyliśmy prace rekonfiguracyjne na bazie danych SWD PRM

W związku z ostatnią awarią SWD PRM w dniu 16 listopada 2021 r., (wtorek), wykonaliśmy dziś w nocy doraźne prace po stronie bazy danych, które zwiększyły odporność SWD PRM na podobne awarie w przyszłości.

Pracami serwisowymi były objęte instancje produkcyjne: SWDPRD2 oraz HDATA.  Prace miały na celu optymalizację wydajności instancji i dostosowanie parametrów instancji do zwiększonej liczby danych jakie są przechowywane oraz zwiększonej liczby zapytań do nich, które zidentyfikowaliśmy.

W związku z powyższym:

  • zostały utworzone nowe pliki redolog o wielkości wynikającej z przeprowadzonej analizy porównawczej  prowadzonej w ostatnim czasie przez przygotowane wcześniej narzędzie;
  • zostały przekonfigurowane mechanizmy klastrowe w zakresie częstotliwości wymiany danych różnicowych pomiędzy nod’ami klastrów;
  • zostały zwiększone parametry odpowiedzialne za ilość sesji i procesów działających jednocześnie w obrębie instancji;
  • zostały zmienione parametry autoextend czyli możliwość zwiększania datafile i dostosowane do obecnej charakterystyki pracy instancji bazy danych.

Równolegle toczą się również pogłębione analizy logów i prace przygotowujące do partycjonowania największych tabel.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności