04 czerwca 2020 11:05

Zakończyliśmy pracę nad Projektem Technicznym integracji SWD PRM z budowanym PZŁ SWD PRM

 

W dniu wczorajszym zakończyliśmy pracę nad Projektem Technicznym (PT) integracji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) z budowanym Podsystemem Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM).

Powstały dokument jest efektem ponad dwumiesięcznych prac 3 Zespołów: firmy Gabos, firmy DGT i Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

W ww. PT zawarty został szczegółowy opis integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM w związku z budową odrębnej infrastruktury do obsługi łączności telefonicznej i radiowej – niezależnej od infrastruktury Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz wprowadzeniem rozszerzeń funkcjonalnych w aplikacji SWD PRM.

Dokument składa się z 3 części:

 • Część I – obejmuje opis procesów biznesowych realizowanych na styku SWD PRM i PZŁ SWD PRM
 • Część II – obejmuje opis sposobu implementacji funkcji integracyjnych PZŁ SWD PRM i zmian konfiguracji SWD PRM
 • Część III – obejmującej opis zidentyfikowanych na etapie tworzenia Projektu Technicznego niezbędnych zmian w innych Modułach SWD PRM

W pierwszej części dokumentu zawarto opis procesów biznesowych, które wykorzystują funkcje telefoniczne PZŁ SWD PRM, funkcje obsługi Centralnej Książki Telefonicznej oraz funkcje związane  z gromadzeniem danych o zgłoszeniach kierowanych do dyspozytorni medycznych i Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w formie połączeń telefonicznych i zgłoszeń bezgłosowych, obsługiwanych w SWD PRM.

W drugiej części dokumentu szczegółowo opisano sposób implementacji funkcjonalności integracyjnych, przedstawionych w pierwszej części dokumentu, w oparciu o dostarczoną specyfikację architektury PZŁ  SWD PRM oraz specyfikację interfejsu komunikacyjnego DGT_ext i struktury Centralnej Książki Telefonicznej – dostarczonych przez firmę DGT.

Zaplanowana integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM zakłada utrzymanie i/lub zmodyfikowanie obecnie istniejących mechanizmów integracji z PZŁ SI CPR.

Nowymi funkcjonalnościami jakie zostaną udostępnione użytkownikom SWD PRM są m. in.:

 • Dodanie możliwości dzwonienia do ZRM z poziomu listy zdarzeń w Module Dyspozytora poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia na liście zdarzeń wyświetlanej w oknie głównym Modułu Dyspozytora. Rozszerzenie opcji będzie obejmowało dodanie opcji „Zadzwoń do ZRM
 • Dodanie możliwości dzwonienia do ZRM z poziomu formatki zdarzenia w Module Dyspozytora poprzez dodanie przycisku „Połącz z ZRM” w sekcji „Zadysponowany
 • Dodanie automatycznego mechanizmu logowania na odpowiedni profil na KD po zalogowania użytkownika do SWD PRM w Module Dyspozytora
 • Wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na Konsolę Dyspozytorską powoduje wywołanie funkcji otwarcia nowej formatki, pod warunkiem istnienia danego numeru w Centralnej Książce Telefonicznej (CKT)
 • Dodanie mechanizmu przesyłania danych z SWD PRM do PZŁ SWD PRM poprzez DGT_ext  w celu poprawnej identyfikacji użytkownika w tym: imienia użytkownika, nazwiska użytkownika, loginu użytkownika, kodu dyspozytora medycznego, kodu użytkownika PZŁ, uprawnień w systemie SWD PRM (w tym roli na dyżurze)
 • Dodanie mechanizmu przesyłania obszarów dysponowania przypisanego do danego dyspozytora medycznego wysyłającego w celu umożliwienia automatycznego zalogowania do kolejki HLD danego obszaru dysponowania
 • Wprowadzenie automatycznego mechanizmu synchronizacji danych adresowych z CKT wraz z rejestracją błędów synchronizacji
  w bazie danych SWD PRM
 • Wprowadzenie automatycznego mechanizmu pobierania danych z CKT do SWD PRM w celu realizacji zapisów szczegółowo opisanych w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM
 • Modyfikacja obsługi zgłoszeń bezgłosowych poprzez traktowanie ich przez SWD PRM, jako połączenia głosowe
 • Modyfikacja dostępu do nagrań z poziomu Modułu Dyspozytora w celu umożliwienia odsłuchu nagrań przypisanych do danego zgłoszenia

W oparciu o PT integracji SWD PRM z budowanym PZŁ SWD PRM został również przygotowany dokument RFC 14/2020/KCMRM/SWD PRM  – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM zawierający zakres zmian jakie należy wprowadzić w SWD PRM celem integracji z budowanym PZŁ SWD PRM. Dokument został przekazany do uzgodnień do Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Wróć do aktualności
Skip to content