03 lipca 2020 08:33

Zakończyliśmy podpisywanie aneksów do porozumień z Urzędami Wojewódzkimi związanych z doposażeniem Ośrodków Regionalnych PZŁ SWD PRM

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego zakończył proces podpisywania aneksów do porozumień określających zasady udostępniania, utrzymania
i zapewnienia niezbędnych warunków technicznych pomieszczenia serwerowni dla potrzeby utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie województwa i kraju. Porozumienia ze wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi zostały podpisane jesienią 2019 r.

Podpisanie aneksów do porozumień stało się niezbędne w związku z aktualizacją Projektu Technicznego budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) dotyczącą liczby i rodzaju dostarczanego sprzętu do Ośrodków Regionalnych, jak również w związku z potwierdzeniem przez Wykonawcę rodzaju banku kodeków, jakie będą instalowane w poszczególnych Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM w ramach realizacji Zadania 2 – integracja łączności radiowej umowy na budowę PZŁ SWD PRM.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Urzędów Wojewódzkich za sprawne przeprowadzenie uzgodnień i podpisanie aneksów.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

O nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Czytaj więcej