02 sierpnia 2022 09:47

Zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich monitorów typu B dla stanowisk pracy dyspozytorów medycznych wysyłających, głównego dyspozytora medycznego oraz stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego

Na mocy zawartych z Wojewodami porozumień, dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie województwa, zrealizowaliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich sprzętu przeznaczonego dla pracowników dyspozytorni medycznych – monitorów typ B model Philips Brilliance 32:9 SuperWide curved LCD display typ 499P9H.

Dostawy sprzętu zostały realizowane przez firmę WASKO S.A. z Gliwic, wyłonioną jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Realizacja przedmiotu umowy umożliwiła wyposażenie wszystkich stanowisk dyspozytorów medycznych wysyłających, głównych dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju w monitory panoramiczne.

Całość dokumentacji postępowania znajduje się TUTAJ.

Monitor typ B – Philips Brilliance 32:9 SuperWide curved LCD display typ 499P9H

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content