20 maja 2022 09:00

Zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich konsol dyspozytorskich typ B i zestawów słuchawek nagłownych (etap 1)

Na mocy zawartych z Wojewodami porozumień dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich sprzętu, przeznaczonego dla pracowników dyspozytorni medycznych – konsol dyspozytorskich typ B dla stanowisk dyspozytorów medycznych wysyłających, zastępcy głównego oraz dyspozytora głównego oraz – w przypadku części województw (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. zachodniopomorskie) – zestawów bezprzewodowych słuchawek nagłownych wraz ze stacjami bazowymi dla wszystkich stanowisk dyspozytorów medycznych.

Konsole dyspozytorskie typ B, są większe od obecnie wykorzystywanych przez dyspozytorów i przygotowują infrastrukturę PZŁ SWD PRM do obsługi zintegrowanej z PZŁ SWD PRM łączności radiowej w aplikacji DGT DCA.

Dostawy sprzętu były realizowane przez firmę DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, wyłonioną jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

W związku z zakończeniem realizacji zadania przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictw Medycznego w zakresie dystrybucji ww. sprzętu do wszystkich Urzędów Wojewódzkich, rozpoczynamy prace związane z produkcyjnym uruchomieniem ww. KD i słuchawek w dyspozytorniach medycznych. W pierwszej kolejności już w dniu 23 maja 2022 r. testowo uruchomimy KD w dyspozytorni medycznej w Warszawie. Po zakończeniu tych prac zostanie przygotowane RFC obejmujące swym zakresem niezbędne prace konfiguracyjne jakie należy zrealizować na KD oraz w PZŁ SWD PRM. Po uzyskaniu akceptacji RFC rozpocznie się konfiguracja KD i słuchawek we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju.

Mając na uwadze różny etap prowadzonych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pozostałego planowanego do zakupu sprzętu, dostawy realizowane będą etapami, wraz z sukcesywnym wyłanianiem kolejnych wykonawców poszczególnych zadań. Kolejny sprzęt jaki zostanie dostarczony do Urzędów Wojewódzkich to stacje dostępowe typ A (dla każdego stanowiska podstawowego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju oraz dla każdego stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego) oraz monitory typ A (dla każdego stanowiska dyspozytora medycznego przyjmującego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju).

 

Widok konsoli dyspozytorskiej typ B – DGT 5810-11.

 

Widok bezprzewodowego zestawu słuchawek nagłownych – Sennheiser STW 5014 (stacja bazowa), SDW 10HS (słuchawka).

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content