20 września 2022 15:00

Zakończyliśmy 1 turę szkoleń z zakresu obsługi nowego Modułu NFZ SWD PRM

W dniach 19-20 września 2022 r. w ramach realizacji zadania rozbudowy SWD do tzw. wersji SWD 2.0, Wykonawca przeprowadził szkolenia użytkowników z zakresu funkcjonalności i obsługi nowego Modułu NFZ SWD PRM. Tzw. rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0 to zadanie, które jest realizowane na podstawie umowy pn.:  “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

W ramach 1 tury szkoleń, wiedzę z zakresu funkcjonalności i obsługi Modułu NFZ SWD PRM uzyskało 70 użytkowników z uprawnieniami Analityka Dysponenta z 16 województw.

W dniach 22-23 września zaplanowano 2 turę szkoleń dla pozostałych użytkowników z uprawnieniami Analityka Dysponenta.

Produkcyjne uruchomienie Modułu NFZ SWD 2.0 było poprzedzone szkoleniami dla Analityków Dysponentów z województwa małopolskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego, w których przeprowadzany jest pilotaż wdrożenia Modułu NFZ SWD PRM.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności z obsługi nowego Modułu NFZ.

Moduł NFZ w ramach zaprojektowanych funkcjonalności umożliwia m. in.:

  • wstępną kontrolę danych oraz walidacji poprawności danych
  • import danych niezbędnych do poprawnego rozliczenia świadczeń do bazy Modułu NFZ
  • przeglądanie sprawozdanych świadczeń
  • wysyłanie zbiorczych komunikatów z OW NFZ
  • odbiór zbiorczych komunikatów z OW NFZ
  • podgląd i zapisywanie komunikatów z OW NFZ
  • obsługę umów z OW NFZ
  • generowanie rachunków/faktur

Poniżej przedstawiamy widoki nowego Modułu NFZ.

Widok okna logowania Modułu NFZ

 

Widok głównego okna Modułu NFZ

 

Widok zakładki “Rozliczenia świadczeń” w Module NFZ

 

 

Szkolenia z obsługi Modułu NFZ, które były poprzedzone wdrożeniem produkcyjnym Modułu NFZ, są kolejnym elementem tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 Wcześniejsze wdrożenie produkcyjne rozbudowanego Modułu Administratora  otworzyło drogę do wdrożenia kolejnych modułów: Modułu NFZ i Moduł Koordynatora jak również kolejnych rozbudowanych modułów: Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM.

Poniżej prezentujemy makietę stanu realizacji poszczególnych elementów systemu.

Prezentacja postępów w realizacji tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content