20 lipca 2021 13:15

Wykonawca udostępnił w środowisku testowym SWD PRM RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM (etap 1 z 2)

W dniu dzisiejszym Wykonawca udostępnił w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego nową wersję oprogramowania zawierającego funkcjonalności z etapu 1 opisanego w specyfikacji modyfikacji RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM  Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM.

Celem projektu wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i poprawę ergonomii pracy użytkowników.

W ramach etapu pierwszego zostały zrealizowane następujące funkcjonalności:

  • rozbudowa formatki “Miejsca Stacjonowania” w zakresie przekazywania danych z pola “Ulica dla PZŁ” do Centralnej Książki Telefonicznej PZŁ SWD PRM – dziękuję tej modyfikacji na kaflach ZRM w aplikacji DGT DCA na Konsoli Dyspozytorskiej poza kryptonimem ZRM oraz nazwy miejscowości stacjonowania danego ZRM pojawi się również nazwa ulicy
  • optymalizacja funkcjonalności monitorowania aktywności w formatce zdarzenia
  • w aplikacji ZRM Mobilnej i MS ZRM zostały dodane pola z sekundami w wybranych miejscach – zmiana związana jest z przygotowaniami do uruchomienia automatycznej sprawozdawczości do NFZ poprzez nowy moduł NFZ
  • w aplikacja Dyspozytora zmodyfikowano komunikaty w sekcji “Wywiad medyczny” dotyczący informacji o sposobie oddychania przez pacjenta
  • dodanie funkcjonalności umożliwiającej edycję w module Analityka danych w zakresie wykonanych testów antygenowych SarsCoV-2 przez użytkowników z uprawnieniem Analityk dysponenta

Zostały udostępnione aplikacje Dyspozytora (46.0), ZRM Mobilny i Stacjonarny (46.0), Administratora (46.0), Analityka (46.0) oraz oprogramowanie serwerowe (46.0).

Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana testom. Udostępnienie etapu 1 – ww. RFC planowane jest wraz z RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM –  Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana, optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych, które obecnie jest również w fazie testów w środowisku testowym.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_03_2021_KCMRM_SWDPRM-Poprawa-ergonomii-pracy-użytkowników-SWD-PRM-wersja-2.4-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności