14 października 2022 18:00

Wykonawca udostępnił w środowisku testowym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (56.0), Modułu Analityka (56.0), Modułu Dyspozytora (56.0), Modułu ZRM (56.0), Modułu Koordynatora (31.71) i oprogramowania serwerowego (56.0) – implementacja nowych Modułów w ramach rozbudowy do wersji SWD 2.0

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zostały udostępniona nowe wersje:

 • Modułu Administratora (56.0)
 • Modułu Analityka (56.0)
 • Modułu Dyspozytora (56.0)
 • Modułu ZRM Mobilny (56.0)
 • Modułu ZRM Stacjonarny (56.0)
 • Modułu Koordynatora (31.71)
 • oprogramowania serwerowego (56.0)

Nowa wersja zawiera implementację funkcjonalności w ramach realizacji umowy pn.:  “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)” – tzw. rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0.

Wersja 56.0 Modułu Administratora zawiera funkcjonalności wymagane w ramach integracji z  rozbudowywanymi Modułami Dyspozytora i ZRM. Wersje 56.0 Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM i Modułu Analityka (tzw. Trójpak) to nowe wersje aplikacji rozbudowane o funkcjonalności w ramach tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Wersja 31.71 Modułu Koordynatora zawiera funkcjonalności z zakresu integracji z Modułem Dyspozytora i Modułem ZRM w zakresie obejmującym proces obsługi odmowy przyjęcia pacjenta oraz wskazania docelowego miejsca transportu.

Moduł Administrator:

 • implementacja ponagleń –parametr systemowy;
 • implementacja profili DM;
 • implementacja zgłoszeń archiwalnych;

Moduł Analityk:

 • implementacja nowego wzoru KZW i KMCR (bez załączników) bez wariantu z KAM(dodanie na etapie implementacji procedury ZZDLP);
 • implementacja modyfikacji zamkniętej KZW przez ANLW/ANLD;
 • implementacja modyfikacji zamkniętej KMCR przez ANLW/ANLD;
 • implementacja zakładek: zdarzenia, powiadomienia, zamknięte  dokumenty,  niezamknięte dokumenty, monitorowanie GPS, pojazdy, SIM PRM;
 • implementacja raportu niezamkniętych KZW;
 • implementacja modyfikacji niezamkniętej KZW przez ANLW;

Moduł Dyspozytor:

 • implementacja nowego wzoru KZW i KMCR (bez załączników) bez wariantu z KAM(dodanie na etapie implementacji procedury ZZDLP);
 • implementacja w formatce zdarzenia następujących sekcji:
  • dostęp do nagrań;
  • miejsce zdarzenia;
  • informacje o zdarzeniu;
  • dane pacjenta;
  • ponaglenia;
  • zadysponowany + nowe wzory KZW i KMCR zgodnego z opisem w PT MZRM (bez załączników);
  • docelowe miejsce transportu + proces obsługi odmowy przyjęcia pacjenta oraz wskazania docelowego miejsca transportu;
 • implementacja monitora aktywności;
 • implementacja funkcjonalności zgłoszeń archiwalnych;
 • implementacja profili DM;

Moduł ZRM:

 • implementacja nowego wzoru KZW i KMCR (bez załączników) bez wariantu z KAM (dodanie na etapie implementacji procedury ZZDLP);
 • implementacja ponagleń;
 • implementacja procesu obsługi odmowy przyjęcia pacjenta  oraz  wskazania  docelowego  miejsca transportu;
 • implementacja funkcjonalności podpisu certyfikatem ZUS;
 • implementacja przesyłanie danych dokumentacji do SOR;
 • implementacja EDM  (dokumentacja  w  HL7  CDA, podpisywanie  certyfikatem  ZUS, umieszczenie w Repozytorium EDM);

Moduł Koordynatora:

 • implementacja funkcjonalności z zakresu integracji z Modułem Dyspozytora i Modułem ZRM w zakresie obejmującym proces obsługi odmowy przyjęcia pacjenta oraz wskazania docelowego miejsca transportu.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM oraz Modułu Koordynatora.
Nowe wersje aplikacji zostaną teraz poddane bardzo intensywnym testom, które będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Testy  pozwolą na wychwycenie błędów przed implementacją nowych wersji w środowisku szkoleniowym.

Testy będą oparte m.in na realizacji scenariuszy testowych dla poszczególnych Modułów, które są jednocześnie częścią całego Planu Testów Akceptacyjnych dla rozbudowy modułów SWD PRM.
Scenariusze testowe dla danego modułu SWD PRM służą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku testowym. W ramach Testów Akceptacyjnych Modułu Administratora sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane dla tego Modułu w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Projekcie Technicznym.

Scenariusze testowe zawierają:
• Identyfikator scenariusza;
• Mapowanie scenariusza na Wymaganie lub opisany w Projekcie Technicznym; Sposób realizacji wymagania, którego wykonanie jest weryfikowane tym scenariuszem;
• Cel testu – opis funkcjonalności, której poprawność ma weryfikować test;
• Warunki wstępne – warunki niezbędne przed wykonaniem scenariusza;
• Opis przebiegu testu – wypunktowana lista czynności, jakie kolejno należy wykonać;
• Oczekiwany efekt – oczekiwany rezultat przejścia całego scenariusza;
• Tabelę wyników testu.

Kolejnym etapem, będzie realizacja testów regresji poszczególnych Modułów weryfikujących poprawności usunięcia ewentualnych błędów zidentyfikowanych w ramach wcześniej przeprowadzonych testów scenariuszowych i testów swobodnych poszczególnych Modułów.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content