02 sierpnia 2022 16:00

Wykonawca udostępnił w środowisku testowym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (55.3), Modułu Analityka (55.3), Modułu Dyspozytora (55.3), Modułu ZRM (55.3), Modułu NFZ (55.3) i oprogramowania serwerowego (55.4) – implementacja Modułu NFZ oraz poprawki do błędów z HD

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) została udostępniona nowa wersja:

 • Modułu Administratora (55.3)
 • Modułu Analityka (55.3)
 • Modułu Dyspozytora (55.3)
 • Modułu ZRM Mobilny (55.3)
 • Modułu ZRM Stacjonarny (55.3)
 • Modułu NFZ (55.3)
 • oprogramowania serwerowego (55.4)

Nowa wersja zawiera poprawki do błędów zgłoszonych przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM do testowanych nowych wersji oprogramowania zawierających implementację Modułu NFZ.

Wersja 55.4 jest „mergem” wersji 55.3 i wersji 53.10. Zawiera poniżej opisane zmiany w stosunku do wersji 53.6

Moduł Administrator:

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • poprawa błędu polegającego na wolnym otwieraniu się formatki użytkownika i ZRM;
 • poprawa walidacji pola “Identyfikator” w formatce radiotelefonu;
 • usuniecie kolumny „Rodzaj” ze słownika sterowników radiowych;
 • dodanie kolumny „Id” w słowniku NFZ;
 • poprawa wyświetlania formatki „Miejsce stacjonowania”;
 • poprawa wprowadzania danych o konsolach dyspozytorskich;
 • dodanie zapisu nieszyfrowanego hasła certyfikatu do instancji CRT;
 • poprawa działania formatki “ZRM” i “Użytkowników“;
 • poprawa błędu polegającego na nie zatrzymywaniu się procesu Javy po zamknięciu aplikacji;
 • usunięcie błędu blokowania aplikacji przy rysowaniu tabel z danymi;
 • modyfikacja formatki “Miejsce stacjonowania” poprzez dodanie kolumny ID_WOJEWODZTWO w tabeli SLOWNIK_FILIA_ODDZIAL_LPR w celu możliwości wyszukiwania adresów po województwie wybranej Filii/Oddziału;
 • usunięcie walidacji dla edytowanego Stanowiska innego z wybranym rodzajem „Kierownik / z-ca kierownika dyspozytorni medycznej” lub „Kierownik CO LPR / z-ca kierownika CO LPR” z niewypełnionym polem Dyspozytornia medyczna;
 • poprawa wyświetlania ilości ludności w formatce obszaru dysponowania na liście z przypisanymi terytoriami;
 • dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatów w trybie OFFLINE –  Obsłużenie wyjątku IllegalStateException, który powodował błąd NullPointerException.
 • poprawione otwieranie formatki ZRM.

Moduł Analityk:

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • poprawione wyświetlanie identyfikatora zdarzenia medycznego w SIM (P1);
 • walidacja identyfikatora zdarzenia medycznego w SIM (P1) przy próbie wycofania zdarzenia medycznego z SIM (P1);
 • poprawa wyświetlania danych w sekcji “Osoba do kontaktu” w karcie MCR.

Moduł Dyspozytor:

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • automatyczne wybieranie kodu pilności 1 dla powodu wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia”;
 • dodanie wyświetlania zgłoszenia z powodem „Nagłe zatrzymanie krążenia” na górze listy zgłoszeń;
 • usunięcie błędu niepokazywania komunikatu po zalogowaniu się, gdy komunikat już obowiązuje;
 • przywrócenie filtrowania po KMCR w zakresie imienia i nazwiska pacjenta;
 • dodanie logowania przy przechodzeniu aplikacji w tryb OFFLINE;
 • usunięcie sekcji “Osoba do kontaktu” w podglądzie KMCR;
 • dostosowanie okna dialogowego dla dłuższych treści;
 • dodanie dodatkowego ologowania przy przechwytywaniu błędów podczas otwierania formatki nowego zgłoszenia;
 • modyfikacja wielkości ikon w kolumnie „Służby pomocnicze”;
 • dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatów w trybie OFFLINE –  Obsłużenie wyjątku IllegalStateException, który powodował błąd NullPointerException;
 • dodanie zabezpieczenia przed błędem ClassCastException w oknie powiadamiającym o składzie ZRM niepasującym do reguł konfiguracyjnych;
 • dodano dodatkowe logowanie mające na celu wyjaśnienie błędu przy ponownym wystąpieniu problemu z wylogowanie z konsoli;
 • dodanie ikon do przycisków odpowiadających za zmianę wielkości teksty w oknie algorytmów medycznych;
 • poprawiony zapis dodatkowego opisu przy dołączaniu służb pomocniczych;
 • dostosowanie wielkości ikon w kolumnie Typ na liście zdarzeń.

Moduł ZRM:

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • wyśrodkowanie pola z wartością w sekcji „Poziom glukozy”;
 • szybsze uruchamianie modułu stacjonarnego i mobilnego w związku z przeniesieniem inicjalizacji procesu drukarek do osobnego wątku;
 • poprawa wyświetlania treści komunikatu;
 • modyfikacja w zakresie procesu obsługi KMCR w przypadku jej usunięciu- po zmianie KMCR dalej pozostaje w aplikacji, gdy nastąpi jej usunięcie w trakcie synchronizacji, a informacja o utworzeniu karty przyszła po kilku sekundach;
 • poprawiony zapis czasów operacyjnych skorygowanych na podstawie serwera;
 • poprawiona możliwość dostępu do dokumentów KZW/KMCR dla trybu OFFLINE.
 • modyfikacja mechanizmu wymuszania ponownego zalogowania przy wykryciu zmiany pojazdu dla danego ZRM przez administratora podczas tankownia;
 • modyfikacja mechanizmu wylogowywania aplikacji po wygaśnięciu sesji użytkownika;
 • poprawiona walidacja danych pacjenta w zakresie dokumentów tożsamości.

Moduł NFZ:

 • implementacja Modułu NFZ.

Oprogramowanie serwerowe:

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • poprawa konwerterów w części słownika sterowników radiowych;
 • wprowadzenie zmian miejsca zapisu certyfikatów – zapis do osobnej instancji CRT;
 • przywrócenie nieużywanej w wersji 53 metody w celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami (51.x);
 • usunięcie wyświetlania komunikatów sprzed daty ich publikacji;
 • poprawione zapytanie pobierające listę obszarów działania na formatce ZRM w Module Administratora;
 • dodanie pomocniczego servletu, którego zadaniem jest synchronizacja użytkowników do grup w AD jeśli ich tam nie ma;
 • poprawa czyszczenia notyfikacji powodującego po pewnym czasie błąd OutOfMemoryException;
 • poprawione zapytanie pobierające listę zdarzeń medycznych w analityku (zakładka SIM);
 • poprawiona synchronizacja zgłoszeń po powrocie do trybu ONLINE;
 • dodanie kolumny Województwo w słowniku SLOWNIK_FILIA_ODDZIAL_LPR;
 • dodanie wysyłki informacji o dołączeniu dodatkowych służb z sekcji „Opis dla CPR” do ST CPR;
 • poprawiona walidacja danych pacjenta w zakresie dokumentów tożsamości;
 • implementacja zmian w zakresie dostosowania się do modułu NFZ.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM oraz Modułu NFZ. W przypadku pozytywnych wyników testów, aplikacja w powyższej wersji zostanie udostępniona w środowisku szkoleniowym.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content