13 lipca 2022 13:00

Wykonawca udostępnił w środowisku TEST3 SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (55.1), Modułu Dyspozytora (55.1), Modułu NFZ (55.1), Modułu ZRM (55.1) i Modułu Analityka (55.1) – poprawki do błędów z testów prowadzonych przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM

W dniu dzisiejszym w środowisku TEST3 Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wykorzystywanym na potrzeby testów aplikacji w tzw. wersji 2.0, zostały udostępnione  nowe wersje:

 • Modułu NFZ (55.1);
 • Modułu Administratora (55.1);
 • Modułu Dyspozytora (55.1);
 • Modułu ZRM (55.1);
 • Modułu Analityka (55.1).

Nowe wersje zawierają poprawki do błędów zgłoszonych przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM.

W nowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Moduł NFZ

 • zmieniono numerację wersji na 55.x w celu dostosowania do integracji z SWDPRM;
 • poprawiono działanie przycisku „Chmura SWD” na oknie nowego komunikatu ukazującego się  w trybie modalnym;
 • poprawiono wyświetlanie danych adresowych pacjenta na oknie szczegółów świadczenia;
 • poprawiono filtrowanie wg. rodzaju dokumentu na oknie: „Rozliczenia świadczeń”;
 • poprawiono mapowanie dla danych przekazywanych z SWD dla przypadku: „Zgon w trakcie medycznych czynności ratunkowych”;
 • poprawiono mapowanie dla danych przekazywanych z SWD dla przypadku: „Identyfikator NFZ 09 – województwo podkarpackie”;
 • poprawiono aktualizację danych przekazywanych z SWD w oknie “Rozliczenia świadczeń” w polu “NFZ“;
 • poprawiono składnię w komunikacie SWIAD generowanym za pomocą nowej usługi serwerowej dla Portalu Świadczeniodawcy;

Moduł Administratora

 • dodanie checkbox-ów: Integracja z Modułem NFZ i Integracja z Modułem Apteka” oraz dodanie pola do wpisywania kodu świadczeniodawcy;
 • zmiana sposobu prezentacji informacji o wersji. Dodanie pięciu kolumn dla wersji z poszczególnych Modułów na liście “Stanowisk innych”;

Moduł ZRM

 • dodanie opisu i walidacja rozpoznania ICD 10 – rozpoznanie główne i współistniejące;

Moduł Analityka

 • dodano nowy filtr: “Status NFZ” – w zakładce “Zamknięte dokumenty” umożliwiający odfiltrowanie KZW wg. ich stanu przekazania do systemu Oddziału Wojewódzkiego (OW) NFZ;
 • w zakładce “Zamknięte dokumenty” dodano dodatkową kolumnę “Opis błędu NFZ” w której będzie prezentowana informacje o statusie przekazania danych KZW do systemu OW NFZ. W przypadku błędów w polu “Opis błędu NFZ” będzie wyświetlany opis błędu zwrócony z MNFZ lub systemu OW NFZ;
 • dodanie opcji “Wyślij do Modułu NFZ“;
 • dodanie opisu dla rozpoznania ICD 10 – rozpoznanie główne i współistniejące.

Oprogramowanie serwerowe

 • dodanie checkbox-ów: „Integracja z Modułem NFZ” i „Integracja z Modułem Apteka” oraz dodanie pola do wpisywania kodu świadczeniodawcy;
 • zmiana sposobu prezentacji informacji o wersji. Dodanie pięciu kolumn dla wersji z poszczególnych Modułów na liście “Stanowisk innych”
 • dodano nowy filtr: “Status NFZ” – w zakładce “Zamknięte dokumenty” umożliwiający odfiltrowanie KZW wg. ich stanu przekazania do systemu Oddziału Wojewódzkiego (OW) NFZ;
 • w zakładce “Zamknięte dokumenty” dodano dodatkową kolumnę “Opis błędu NFZ” w której będzie prezentowana informacje o statusie przekazania danych KZW do systemu OW NFZ. W przypadku błędów w polu “Opis błędu NFZ” będzie wyświetlany opis błędu zwrócony z MNFZ lub systemu OW NFZ;
 • dodanie opcji “Wyślij do Modułu NFZ“;
 • dodanie opisu ICD10 – rozpoznanie główne i współistniejące;
 • dodanie mikroserwisu integrującego dane z SWDPRM do MNFZ, który zapisuje dane do nowej tabeli NFZ_METADATA.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module NFZ, Module Administratora, Module ZRM i Module Analityka.

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów przez zespołu ds. Rozwoju SWD PRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content