28 lipca 2022 22:40

Wykonawca udostępnił w środowisku TEST2 SWD PRM nową wersję: nowego Modułu Koordynatora (31.46) – poprawki do błędów z testów prowadzonych przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym TEST2 Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wykorzystywanym na potrzeby testów aplikacji w tzw. wersji 2.0, została udostępniona nowa wersja Modułu Koordynatora (31.46).

Nowa wersja zawiera poprawki do błędów zgłoszonych przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM w ramach testów integracji nowego Modułu Koordynatora z nowym Modułem Administratora (SWD PRM 2.0) oraz z Podsystemem Zintegrowanej Łączności SWD PRM.

W nowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Koordynatora:

  • implementacja mechanizmu sprawdzenia czy są aktualne certyfikaty;
  • poprawa tworzenia nadmiarowych plików w folderze z aplikacją;
  • usprawnienie funkcjonalności notyfikacji zmiany danych zdarzenia;
  • usprawnienie funkcjonalności notyfikacji zadysponowany;
  • poprawa wyświetlania trasy pojazdu na mapie;
  • dodanie parametru wylogowania (zgodnie z ustaleniami parametr będzie nieaktywny do czasu wdrożenia Modułu Planisty).
  • dodanie parametru “pojazdy”;
  • modyfikacja do zgłoszenia [148] – Modyfikacja komponentu „Data do” w statystykach zgodnie z zapisem Projektu Technicznego;
  • modyfikacja do funkcjonalności monitoringu stacji roboczych – korekta wartości przekazywanych w parametrach “status” oraz “środowisko”.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w nowym Module Koordynatora (SWD PRM 2.0).

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. Testy integracji nowego Modułu Koordynatora z nowym Modułem Administratora (SWD PRM 2.0) oraz Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) mają na celu sprawdzenie funkcjonalności zapewniających prawidłową i stabilną pracę w testowanych modułach.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content