12 lipca 2022 01:00

Wykonawca udostępnił w środowisku TEST2 SWD PRM nową wersję: nowego Modułu Koordynatora (31.40), Moduł Administratora (56.1) i Moduł Analityka (56.1) – poprawki do błędów z testów prowadzonych przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym TEST2 Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wykorzystywanym na potrzeby testów aplikacji w tzw. wersji 2.0, została udostępniona nowa wersja Modułu Koordynatora (31.39).

Nowa wersja zawiera poprawki do błędów zgłoszonych przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM w ramach testów integracji nowego Modułu Koordynatora z nowym Modułem Administratora (SWD PRM 2.0) oraz z Podsystemem Zintegrowanej Łączności SWD PRM.

W nowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Koordynatora

 • poprawa zapisywania się wersji aplikacji w Module Administratora dla analityka KCMRM;
 • poprawa możliwości oddzwonienia do ZRM z poziomu formatki zdarzenia oraz szczegółów ZRM;
 • dodanie możliwości kopiowania KZW, KMCR i historii zdarzenia dla użytkownika z rolą: “Upoważniony przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia“;
 • poprawa możliwości odsłuchu nagrań;
 • dodanie możliwości kopiowania KZW, KMCR i historii zdarzenia dla użytkownika z rolą: “Analityk KCMRM“;
 • poprawa statusu aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej na pasku technicznym Modułu Koordynatora;
 • poprawa błędnego statusu aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej w Module Koordynatora mimo zalogowania do aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej;
 • poprawa możliwości odsłuchu nagrań przez analityka KCMRM;

Moduł Administratora

 • dodanie checkBox-ów: „Integracja z Modułem NFZ” i „Integracja z Modułem Apteka” oraz dodanie pola do wpisywania kodu świadczeniodawcy.
 • zmiana sposobu prezentacji informacji o wersji. Dodanie pięciu kolumn dla wersji z poszczególnych modułów na liście “Stanowisk innych”;

Moduł Analityka

 • dodano nowy filtr: “Status NFZ” – w zakładce “Zamknięte dokumenty” umożliwiający odfiltrowanie KZW wg. ich stanu przekazania do systemu Oddziału Wojewódzkiego (OW) NFZ;
 • w zakładce “Zamknięte dokumenty” dodano dodatkową kolumnę “Opis błędu NFZ” w której będzie prezentowana informacje o statusie przekazania danych KZW do systemu OW NFZ. W przypadku błędów w polu “Opis błędu NFZ” będzie wyświetlany opis błędu zwrócony z MNFZ lub systemu OW NFZ;
 • dodanie opcji ” Wyślij do Modułu NFZ“;
 • dodanie opisu rozpoznania ICD 10 – rozpoznanie główne i współistniejące.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w nowym Module Koordynatora (SWD PRM 2.0).

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. Testy integracji nowego Modułu Koordynatora z nowym Modułem Administratora (SWD PRM 2.0) oraz Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) mają na celu sprawdzenie funkcjonalności zapewniających prawidłową i stabilną pracę w testowanych modułach.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content