15 lipca 2022 13:00

Wykonawca udostępnił w środowisku szkoleniowym SWD PRM nową wersję Modułu Analityka (53.7), Modułu Administratora (53.7), Modułu Dyspozytora (53.7), Moduł ZRM Mobilny i Stacjonarny (53.7) i oprogramowania serwerowego (53.7) – implementacja RFC 03/2021, RFC 17/2020 i RFC 19/2020 oraz poprawki do zgłoszeń z HD

W dniu dzisiejszym w środowisku szkoleniowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) została udostępniona przez Wykonawcę firmę Gabos Software sp. z o. o. nowa wersja:

 • Modułu Analityka (53.7)
 • Modułu Administratora (53.7)
 • Modułu Dyspozytora (53.7)
 • Modułu ZRM Mobilny (53.7)
 • Modułu ZRM Stacjonarny (53.7)
 • oprogramowania serwerowego (53.7)

Wersja 53.7 jest „mergem” wersji 53.6 i wersji 51.15. Zawiera poniżej opisane zmiany w stosunku do wersji 53.6, która była testowana przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM na środowisku testowym i uzyskała pozytywne wyniki testów. Nowa wersja zawiera implementację:

 • RFC 03/2021 – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM– etap 2
 • RFC 17/2020 – Optymalizacja Modułu ZRM etap 1
 • RFC 19/2020 – Słownik powodów wezwań dodatkowych służbetap 2
 • poprawki do zgłoszeń użytkowników z helpdeska.

Celem projektu RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM (etap 2 z 2) jest poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM i wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie SWD PRM.
W ramach etapu drugiego zostały zrealizowane następujące funkcjonalności:

 • w sekcji „Badanie” w KMCR oraz KM, na wysokości edytowalnych okien z miejscem na wpisanie wartości glikemii, umieszczenie przycisków „LO” oraz „HI”;

 

 • optymalizacja działania formatki zdarzenia w przypadku wybrania powodu wezwania: „Nagłe zatrzymanie krążenia” oraz w przypadku wybrania powodu wezwania „Nieprzytomny” przy jednoczesnym zaznaczeniu pola „NIE” jako odpowiedź na pytanie „Czy oddycha?” – umożliwiająca przyjęcie zgłoszenia poprzez pole „Przyjmij” bez konieczności obligatoryjnego oznaczania odpowiedzi na dodatkowe pytania z procedury ogólnej;
 • likwidacja funkcjonalności polegającej na wyróżnieniu za pomocą koloru żółtego lub czerwonego pojazdów ze zbliżającym się lub przekroczonym terminem badań technicznych dla pojazdów ze statusem „Wycofany”;
 • w Module Dyspozytora i Module CO LPR, w panelu notyfikacji, znajduje się dodatkowy przycisk służący do zbiorczego usuwania notyfikacji;

 

Celem projektu RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM – w ramach etapu 1 jest wprowadzenie zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ oraz nowego obszaru w KMCR umożliwiającego wpisanie danych kontaktowych osoby, która została wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji na temat jego stanu zdrowia w Module ZRM w celu optymalizacji pracy na tablecie medycznym.

Celem projektu RFC 19/2020 „Słownik powodów wezwań dodatkowych służb” etap 2 jest rozszerzenie listy słowników w SWD PRM o słownik powodów wezwania służb pomocniczych oraz dodanie możliwości wyboru powodu przydzielenia służby pomocniczej w Module Dyspozytora ze słownikowanego pola.

W ramach etapu 2 RFC zrealizowano:

 • wprowadzenie słownika powodów przydzielenia dodatkowych służb
 • wprowadzenie okna przydzielania dodatkowych służb z możliwością podania powodu wezwania oraz dodatkowego opisu dla służb
 • zapisywanie podanego powodu przydzielenia dodatkowych służb w polu “Opis dla CPR
 • dodanie piktogramów Policji i PSP w formatce zdarzenia
 • wprowadzenie kolumny z oznaczeniem potwierdzenia lub odrzucenia otrzymania zgłoszenia przez wybraną służbę na liście zdarzeń

 

Widok sekcji “Dołączenie służb pomocniczych – Dołącz PSP”

 

 

Widok sekcji “Dołączenie służb pomocniczych – Dołącz Policję” 

 

Widok listy zdarzeń z dodaną kolumną “Służby pomocnicze”

W wersji 53.7 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administrator

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • poprawa błędu polegającego na wolnym otwieraniu się formatki użytkownika i ZRM;
 • poprawa walidacji pola “Identyfikator” w formatce radiotelefonu;
 • usuniecie kolumny „Rodzaj” ze słownika sterowników radiowych;
 • dodanie kolumny „Id” w słowniku NFZ;
 • poprawa wyświetlania formatki „Miejsce stacjonowania”;
 • poprawa wprowadzania danych o konsolach dyspozytorskich;
 • dodanie zapisu nieszyfrowanego hasła certyfikatu do instancji CRT;
 • poprawa działania formatki “ZRM” i “Użytkowników“;
 • poprawa błędu polegającego na nie zatrzymywaniu się procesu Javy po zamknięciu aplikacji;
 • usunięcie błędu blokowania aplikacji przy rysowaniu tabel z danymi;

Moduł Analityk

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • poprawione wyświetlanie identyfikatora zdarzenia medycznego w SIM (P1);
 • walidacja identyfikatora zdarzenia medycznego w SIM (P1) przy próbie wycofania zdarzenia medycznego z SIM (P1);

Moduł Dyspozytor

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • automatyczne wybieranie kodu pilności 1 dla powodu wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia”;
 • dodanie wyświetlania zgłoszenia z powodem „Nagłe zatrzymanie krążenia” na górze listy zgłoszeń;
 • usunięcie błędu niepokazywania komunikatu po zalogowaniu się, gdy komunikat już obowiązuje;
 • przywrócenie filtrowania po KMCR w zakresie imienia i nazwiska pacjenta;
 • dodanie logowania przy przechodzeniu aplikacji w tryb OFFLINE;

Moduł ZRM

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • wyśrodkowanie pola z wartością w sekcji „Poziom glukozy”;
 • szybsze uruchamianie modułu stacjonarnego i mobilnego w związku z przeniesieniem inicjalizacji procesu drukarek do osobnego wątku;
 • poprawa wyświetlania treści komunikatu;
 • modyfikacja w zakresie procesu obsługi KMCR w przypadku jej usunięciu- po zmianie KMCR dalej pozostaje w aplikacji, gdy nastąpi jej usunięcie w trakcie synchronizacji, a informacja o utworzeniu karty przyszła po kilku sekundach;
 • poprawiony zapis czasów operacyjnych skorygowanych na podstawie serwera;
 • poprawiona możliwość dostępu do dokumentów KZW/KMCR dla trybu OFFLINE;

Oprogramowanie serwerowe

 • implementacja RFC 03/2021 Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 2;
 • implementacja RFC 17/2020  Optymalizacja Modułu ZRM – etap 1;
 • implementacja RFC 19/2020 Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
 • poprawa konwerterów w części słownika sterowników radiowych;
 • wprowadzenie zmian miejsca zapisu certyfikatów – zapis do osobnej instancji CRT;
 • przywrócenie nieużywanej w wersji 53 metody w celu zapewnienia zgodności ze starszymi wersjami (51.x);
 • usunięcie wyświetlania komunikatów sprzed daty ich publikacji;
 • poprawione zapytanie pobierające listę obszarów działania na formatce ZRM w Module Administratora;
 • dodanie pomocniczego servletu, którego zadaniem jest synchronizacja użytkowników do grup w AD jeśli ich tam nie ma;
 • poprawa czyszczenia notyfikacji powodującego po pewnym czasie błąd OutOfMemoryException;
 • poprawione zapytanie pobierające listę zdarzeń medycznych w analityku (zakładka SIM);
 • poprawiona synchronizacja zgłoszeń po powrocie do trybu ONLINE.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Analityka, Module Dyspozytora, Module Administratora i Module ZRM.

Ww. wersja umożliwia realizację kolejnego etapu prac związanych z pilotażowym produkcyjnym uruchomieniem nowego Modułu NFZ realizowanego w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0.

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym ww. wersja zostanie udostępniona w środowisku produkcyjnym SWD PRM.

Szczegółowy zakres zmian zawartych w ww. RFC są zawarte w dokumentach poniżej.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_03_2021_KCMRM_SWDPRM-Poprawa-ergonomii-pracy-użytkowników-SWD-PRM-wersja-2.4-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_17_2020_KCMRM_SWDPRM-Optymalizacja-Modułu-ZRM-wer.-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ-realizacja-etapu-1-z-2.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_19_2020_KCMRM_SWDPRM-Słownik-powodów-wezwania-dodatkowych-służb-wersja-2.0-etap-2-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content