22 listopada 2021 11:30

Wykonawca udostępnił w środowisku szkoleniowym SWD PRM nową wersję Modułu Analityka (46.58), Modułu Dyspozytora (46.58), Modułu ZRM (46.58) oraz oprogramowania serwerowego (46.58) – poprawki z HD

W dniu dzisiejszym w środowisku szkoleniowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) została udostępniona przez Wykonawcę firmę Gabos Software sp. z o. o. nowa wersja:

 • Modułu Analityka (46.58)
 • Modułu Dyspozytora (46.58)
 • Modułu ZRM (46.58)
 • Modułu ZRM MS (46.58)
 • Oprogramowania serwerowego (46.58)

Nowa wersja zawiera poprawki do błędów z HD.

W wersji 46.58 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Analityka

 • zoptymalizowanie zapytania o liczbę błędów SIM przy starcie Modułu Analityka, powodującego wydłużone uruchamianie modułu

Moduł Dyspozytora

 • poprawa błędu wyszukiwania kodu konsoli dyspozytorskich dla stanowisk utworzonych po wprowadzeniu RFC 23_2020 powodującego niemożliwość wejścia stanowiska na kolejkę dyspozytorską

Moduł ZRM i ZRM MS

 • poprawa błędnego przepisywania czasu  “”Przekazanie Pacjenta”” z KZW do KCMR w aplikacji ZRM powodującego rozbieżności między kartami
 • poprawa błędu powodującego niemożliwość otwarcia dokumentacji medycznej, w momencie gdy w polu PESEL zostanie wprowadzony inny znak niż cyfra. Ograniczono możliwość wpisywania wartości w polu PESEL tylko do cyfr
 • dodanie logowania „stacktTrace” celem diagnozy błędu powodującego żądanie wylogowania po zamknięciu karty KZW
 • poprawa błędu powodującego znikanie skali bólu podczas przechodzenia między kartami KMCR – brak oznaczenia dziecko/dorosły – ponowne oznaczenie usuwało wprowadzone wcześniej wartości
 • zabezpieczenie błędu, powodującego mieszanie statusów ZRM w momencie zalogowania użytkowników różnych ZRM w module ZRM MS
 • poprawa błędu polegającego na przypisaniu IP włączonej aplikacji ZRM innemu urządzeniu w momencie wejścia w tryb Offline, powodującego niewłaściwe przesyłanie Karty ZW

Oprogramowanie serwerowe 

 • zabezpieczenie na przesyłanie zduplikowanych informacji o zgłoszeniu w bardzo krótkim czasie z systemu SIWCPR, powodujące powstawanie zduplikowanych zgłoszeń
 • zoptymalizowanie zapytania o liczbę błędów SIM przy starcie Modułu Analityka, powodującego wydłużone uruchamianie modułu
 • poprawa błędu polegającego na przypisaniu IP włączonej aplikacji ZRM innemu urządzeniu w momencie wejścia w tryb Offline, powodującego niewłaściwe przesyłanie Karty ZW
 • zabezpieczenie występowania błędów ORA-12899 oraz ORA-01795 po stronie serwerowej
 • poprawione generowanie ZM (prawidłowo ustawiany czas rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia) co jest rozwiązaniem dla błędu SIM : REG.WER.3832 – nieprawidłowy usługobiorca lub usługobiorca nie żyje

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM.

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym ww. wersja zostanie udostępniona w środowisku produkcyjnym SWD PRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności