06 października 2021 14:00

Wykonawca udostępnił w środowisku szkoleniowym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (46.53), Modułu Analityka (46.53), Modułu Dyspozytora (46.53), Modułu ZRM (46.53), Modułu ZRM MS (46.53) oraz Modułu Mapa (46.53).

W dniu dzisiejszym w środowisku szkoleniowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) została udostępniona przez Wykonawcę firmę Gabos Software sp. z o. o. nowa wersja:

 • Modułu Administratora (46.53)
 • Modułu Analityka (46.53)
 • Modułu Dyspozytora (46.53)
 • Modułu ZRM (46.53)
 • Modułu ZRM MS (46.53)
 • Modułu Mapa (46.53)
 • oprogramowania serwerowego (46.53)

Nowa wersja zawiera poprawki do błędów z HD oraz RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM – “Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD“. W wersji 46.53 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administratora

 • Uzupełnienie aplikacji o najnowszą wersję „ticketcreator”

Moduł Analityka

 • Uzupełnienie aplikacji o najnowszą wersję „ticketcreator”

Moduł Dyspozytora

 • Uzupełnienie aplikacji o najnowszą wersję „ticketcreator”
 • Poprawka mechanizmu przesyłania danych lokalizacyjnych między modułem Mapy a modułem Dyspozytora powodująca błąd w ustalaniu lokalizacji dla KZW . Poprawka w ramach zgłoszenia KCMRM# 2246987

Moduł ZRM i ZRM MS

 • Poprawa błędu polegającego na niewłaściwym wyglądzie przycisku “Zgłoś błąd” w oknie logowania względem reszty modułów
 • Poprawa błędu polegającego na zablokowaniu przycisków menu kontekstowego po lewej stronie aplikacji ZRM, uniemożliwiającą użycia funkcji “Zgłoś Błąd”
 • Uzupełnienie aplikacji o najnowszą wersję „ticketcreator”

Moduł Mapa

 • Poprawka mechanizmu przesyłania danych lokalizacyjnych między modułem Mapy a modułem Dyspozytora powodująca błąd w ustalaniu lokalizacji dla KZW . Poprawka w ramach zgłoszenia KCMRM# 2246987

Oprogramowanie serwerowe

 • Poprawa zapytań JPQL poprzez dodanie aliasu tabel w zapytaniach pobierających dane o obserwatorach kart ZW.

 

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS oraz Mapa.

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym ww. wersja zostanie udostępniona w środowisku produkcyjnym SWD PRM.

Wróć do aktualności