10 listopada 2021 12:00

Wykonawca udostępnił w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (46.57), Modułu Analityka (46.57), Modułu Dyspozytora (46.57), Modułu ZRM (46.57) oraz oprogramowania serwerowego (46.57) – poprawki z HD oraz usprawnienia

W dniu dzisiejszym w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) została udostępniona przez Wykonawcę, firmę Gabos Software sp. z o. o., nowa wersja:

 • Modułu Administratora (46.57)
 • Modułu Analityka (46.57)
 • Modułu Dyspozytora (46.57)
 • Modułu ZRM (46.57)
 • Modułu ZRM MS (46.57)
 • Oprogramowania serwerowego (46.57)

Nowa wersja zawiera poprawki do błędów z HD oraz usprawnienia.

W wersji 46.57 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administratora

 • poprawka do błędu polegającego na niewłaściwym eksporcie słownika testów antygenowych SARS CoV-2

Moduł Analityka

 • poprawka do błędu polegającego na niewłaściwym wydruku dokumentów w tekście wywiadu medycznego

Moduł Dyspozytora

 • poprawka do błędu polegającym na niemożności prawidłowej pracy aplikacji w trybie Offline, w momencie awarii połączenia Serwera z Bazą danych
 • poprawka do błędu polegającym na braku prawidłowego oznaczania dyspozytorów wysyłających będących na dyżurze
 • poprawka do błędu polegającym na braku prawidłowej chronologii i dublujących się notyfikacji w Module Dyspozytora
 • poprawka polegająca na poprawieniu błędów przy wydruku dokumentów w tekście wywiadu medycznego
 • poprawka do błędu w aplikacji powodującego pojawianie się komunikatu błędu oraz kasowanie danych zgłoszenia w trybie offline po przyjęciu i wyjściu do listy zdarzeń

Moduł ZRM i ZRM MS

 • dodanie dodatkowego logowania informacji w logach aplikacji ZRM, w celu zdiagnozowania pól generujących błędny podpis cyfrowy KZW/KMCR
 • dodanie w kodzie zabezpieczenia wykonywania się błędnego zapytania SQL, które generowało błąd ORA-936
 • poprawa błędu polegająca na niewłaściwym wpisywaniu czasu wyjazdu do zdarzenia w wydruku KZW w momencie odwołania zlecenia
 • poprawa błędu polegającego na niewłaściwym wydruku dokumentów w tekście wywiadu medycznego

Oprogramowanie serwerowe 

 • dodanie poprawki polegającej na zawężeniu listy widocznych dokumentów jedynie do tych które należą do zalogowanego dysponenta
 • dodanie w kodzie zabezpieczenia wykonywania się błędnego zapytania SQL, które generowało błąd ORA-936
 • poprawka do błędu polegającym na niemożności prawidłowej pracy aplikacji w trybie Offline, w momencie awarii połączenia serwera z bazą danych
 • zaktualizowanie biblioteki jboss-remoting z wersji 4.0.7 do wersji 4.0.8

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM.

Nowa wersja oprogramowania przeszła testy z wynikiem pozytywnym zarówno po stronie SWD PRM jak również testy integracyjne z PZŁ SWD PRM.

W związku z realizację prac planowych w środowisku produkcyjnym SWD PRM, chwilowo wystąpiły krótkotrwałe problemy w trakcie okna serwisowego, związanego z udostępnieniem nowej wersji 46.57 SWD PRM.

Powodem takiej sytuacji były zaobserwowane chwilowe blokady sesji na poziomie bazy danych. Sesje te po chwili samoczynnie zostały rozwiązane przez silnik bazy danych Oracle. Jednak w momencie blokady serwery aplikacyjne wchodziły w tryb offline, co w aplikacjach SWD PRM obserwowane było jako chwilowe przełączenie się w tryb offline. W momencie, gdy blokady przestały występować serwery wróciły do prawidłowej pracy.

Po udostępnieniu na obu Ośrodkach Krajowych nowej wersji 46.57 przestały również występować wcześniejsze błędy ORA-00936. Udostępniona nowsza biblioteka jboss-remoting 4.0.8 powinna również wpłynąć na stabilniejszą pracę SWD PRM w przyszłości.

Za powstałe niedogodności po stronie użytkowników końcowych, przepraszamy. Podejmujemy wszelkie dostępne działania aby prowadzone prace w sposób minimalny wpływały na dostępność poszczególnych usług zachowując jednocześnie ciągłość działania SWD PRM.

Wróć do aktualności