19 października 2021 11:30

Wykonawca udostępnił w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (46.56), Modułu Analityka (46.56), Modułu Dyspozytora (46.56), Modułu Mapa (46.53), Modułu ZRM (46.56) oraz oprogramowania serwerowego (46.56) – RFC 17/2021 “Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD”.

W dniu dzisiejszym w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) została udostępniona przez Wykonawcę, firmę Gabos Software sp. z o. o., nowa wersja:

 • Modułu Administratora (46.56);
 • Modułu Analityka (46.56);
 • Modułu Dyspozytora (46.56);
 • Modułu Mapa (46.53);
 • Modułu ZRM (46.56);
 • oprogramowania serwerowego (46.56).

Nowa wersja zawiera poprawki do błędów z HD oraz implementację RFC 17/2021 “Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD”. Opublikowana wersja zawiera następujące zmiany:

Moduł Administratora

 • w oknie logowania do Modułu oraz w prawym dolnym rogu menu głównego (nad przyciskiem „Wyloguj”) dodano przycisk „Zgłoś błąd”. Wybranie dowolnego z nich, uruchamia aplikację zgłaszania błędów w systemie Helpdesk;

Moduł Analityka

 • w oknie logowania do Modułu oraz w menu „informacje” dodano przycisk „Zgłoś błąd”. Wybranie dowolnego z opisanych przycisków, uruchamia aplikację zgłaszania błędów w systemie Helpdesk;

Moduł Dyspozytora

 • w oknie logowania do Modułu oraz w menu „informacje” dodano przycisk „Zgłoś błąd”. Wybranie dowolnego z wymienionych przycisków, uruchamia aplikację zgłaszania błędów w systemie Helpdesk;

Moduł Mapa

 • Poprawka mechanizmu przesyłania danych lokalizacyjnych między modułem Mapy a modułem Dyspozytora powodująca błąd w ustalaniu lokalizacji dla KZW.

 

Moduł ZRM

 • poprawiony został błąd polegający na braku możliwości edycji KMCR w module ZRM MS w trybie sesyjnym;
 • w oknie logowania do Modułu oraz w menu dodano przycisk „Zgłoś błąd”. Wybranie dowolnego z opisanych przycisków, uruchamia aplikację zgłaszania błędów w systemie Helpdesk.

 

Oprogramowanie serwerowe

 • Poprawa zapytań JPQL poprzez dodanie aliasu tabel w zapytaniach pobierających dane o obserwatorach kart ZW.
 • Implementacja RFC 17/2021 „Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD”.

 

Aplikacja Zgłaszania Błędów

W chwili uruchomienia Aplikacji Zgłaszania Błędów tworzony jest zrzut ekranu oraz zbierane są podstawowe informacje o komputerze (informacje o systemie operacyjnym, zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, dyskach, interfejsach sieciowych oraz łączności). Do stworzenia zgłoszenia wymagane jest podanie tytułu zgłoszenia, bezpośredniego numeru telefonu do osoby zgłaszającego oraz opisu problemu. Jeśli pole jest uzupełnione poprawnie, ramka pola zmienia kolor na zielony.

W przypadku poprawnego uzupełnienia wszystkich pól, przycisk „Utwórz zgłoszenie” zostanie aktywowany. Aplikacja informuje o dostępności serwera Helpdesk za pomocą koloru górnej belki (zielony, żółty, czerwony). W widoku głównym użytkownik ma możliwość zarządzania zrzutami ekranu, określenia do kogo powinno trafić zgłoszenie oraz ilu stanowisk dotyczy problem.

Po utworzeniu zgłoszenia zostaną wyświetlone informacje o numerze i tytule utworzonego zgłoszenia, informacje o grupie administratorów, do których przypisane zostało zgłoszenie, link do zgłoszenia oraz kod QR pozwalający na otworzenie Helpdesk-u na urządzeniu mobilnym np. smartfonie.

Nowa wersja oprogramowania przeszła testy z wynikiem pozytywnym zarówno po stronie SWD PRM jak również testy integracyjne z PZŁ SWD PRM.

Wróć do aktualności