11 lipca 2022 16:15

Wykonawca udostępnił nową wersję komponentów PZŁ SWD PRM: aplikację DGT DCA (2.0.349.32), aplikację DGT-CC (2.0.127), aplikację DGT-CC-web (2.0.136) w środowisku testowym – poprawki do błędów z testów nowych wersji

W dniu dzisiejszym Wykonawca udostępnił nową wersję komponentów Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) aplikację DGT DCA (2.0.349.32), aplikację DGT-CC (2.0.127), aplikację DGT-CC-web (2.0.136) w środowisku testowym – poprawki do błędów z testów nowych wersji. 

Nowa wersja ww. aplikacji zawiera poprawki do testowanych nowych wersji oprogramowania z obszaru obsługi łączności radiowej i dotyczyły:

  • nie prezentowania wszystkich ikon stanu dla  radiotelefony firmy Motoroli pracującej w trybie analogowym;
  • nieprawidłowego wyświetlania (ucięcie części informacji) oraz brak suwaka do przewijania dla informacji dla połączeń radiowych przychodzących;
  • wyeliminowania duplikacji zasobów radiowych w konfiguracji dla aplikacji DGT DCA.

Obecnie trwa weryfikacja udostępnionych nowych wersji ww. aplikacji. W przypadku prawidłowego zachowania zostanie ona udostępniona w pierwszej kolejności w Ośrodku Regionalnym w Krakowie który obsługuje dyspozytornię medyczną DM06-01 w Krakowie oraz dyspozytornię medyczną DM06-02 w Tarnowie, w których dyspozytorzy medyczni już dziś wykorzystują łączność radiową zintegrowaną z PZŁ SWD PRM i do obsługi łączności radiowej wykorzystują aplikację DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej. Drugim Ośrodkiem Regionalnym PZŁ SWD PRM w którym będzie zainstalowane nowe oprogramowanie będzie Ośrodek Regionalny obsługujący Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (PR) z uwagi na trwający proces przygotowania do rozpoczęcia pilotażu integracji łączności radiowej wykorzystywanej przez LPR z PZŁ SWD PRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content