17 listopada 2021 16:00

Widoki nowych okien w rozbudowywanym Module Dyspozytora (SWD PRM 2.0)

W związku z rozbudową Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do tzw. wersji 2.0, trwa obecnie rozbudowa m. in. Modułu Dyspozytora. W związku z wprowadzeniem do Modułu Dyspozytora w wersji 2.0 wielu nowych funkcjonalności wystąpiła konieczność dodania wielu nowych okien oraz modyfikacji już dziś wykorzystywanych przez dyspozytorów medycznych. Wszystkie nowe i zmodyfikowane okna zostały przygotowane w ramach dokumentu makiet.

Największe zmiany w ramach już dziś dostępnych dla użytkowników okien zaszły w oknie formatki przyjęcia zgłoszenia oraz szczegółów ZRM. W oknie formatki zgłoszenia poza dołączeniem całej nowej sekcji “Ponaglenia” gruntownie przebudowano położenie i układ pozostałych sekcji. Dla ułatwienia obsługi całe okno zostało podzielone na trzy funkcjonalne kolumny. Projekt nowego okna formatki przyjęcia zgłoszenia uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Widok ogólny okna formatki zdarzenia w Module Dyspozytora w wersji 2.0.

 

W oknie szczegółów ZRM poza dołączeniem całej nowej sekcji obrazującej tryb pracy tabletu oraz odbiornika GPS, dodano informacje o nazwie dysponenta, rodzaju ZRM, wykazie aktywnych KZW, możliwości zmiany radiotelefonu oraz odbiornika GPS, dodano sekcję z wykazem radiotelefonów przypisanych do ZRM oraz wykorzystywanych przez członków ZRM, dodano również przycisk “Historia zmian” dzięki któemy dyspozytor medyczny będzie mógł podejrzeć historię statusów danego ZRM. Dodatkowo gruntownie przebudowano położenie i układ sekcji.

Widok okna “Szczegóły ZRM” w Module Dyspozytora w wersji 2.0.

 

Zmiany będę również w oknie głównym, gdzie poza dodaniem nowych filtrów, pojawią się nowe przyciski w panelu funkcyjnym. Modyfikacji będzie podlegał również pasek stanu okna głównego.

Widok okna głównego w Module Dyspozytora w wersji 2.0.

W ramach dokumentu makiet nowych formatek oraz zmodyfikowanych widoków zostało opracowane 61 grafik:

 • widok okna logowania do Modułu Dyspozytora
 • widok okna głównego dla profilu ogólnego
 • widok okna głównego dla DMP
 • widok okna głównego dla DM
 • widok okna głównego dla GDM/ZGDM
 • widok okna z powiadomieniem o udostępnieniu planu harmonogramu
 • widok okna „Plan dyżuru” z zaplanowanymi dyżurami
 • widok listy „Plan dyżuru”
 • widok komunikatu przy braku dyżuru
 • widok panelu funkcyjnego
 • widok tooltip w panelu funkcyjnym
 • dostęp do „Historii dostępów do listy obszarów”
 • widok okna „Zgłoszenia archiwalne”
 • widok okna „Monitor aktywności”
 • widok okna „Monitor aktywności” z otwartym obszarem dodatkowym
 • widok okna „Harmonogram”
 • widok harmonogramu do druku
 • widok filtrów listy zdarzeń
 • widok listy zespołów
 • widok okna „Wybierz obszar dysponowania CO LPR”
 • widok okna “Szczegóły ZRM” – wersja 1
 • widok okna “Szczegóły ZRM” – wersja 2
 • widok formatki “Historia zmian – zmiana statusu”
 • widok formatki “Historia zmian – poprzednie zlecenia”
 • widok paska stanu okna głównego
 • widok ogólny okna formatki zdarzenia
 • widok okna „Dostęp do nagrań”
 • widok okna „Dostęp do nagrań” – odsłuch nagrań niedostępny
 • widok formatki “Historia zdarzenia”
 • widok okna „Historia dostępu”
 • widok sekcji informacje o zdarzeniu z polem „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego”
 • widok sekcji zleceń z dodanym polem „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego”
 • widok sekcji „Ponaglenia”
 • widok zdarzenia z oznaczonym ponagleniem
 • widok okna „Ponaglenie”
 • widok komunikatu przy nieoznaczonych ZRM do wysłania
 • widok okna „Nowe połączenie”
 • widok okna „Historia ponagleń”
 • widok sekcji „Zadysponowany”
 • widok okna „Szczegóły odmowy”
 • widok okna powiadomienia „Odmowa przyjęcia pacjenta”
 • widok okna „Odmowy przyjęcia pacjenta” – przed wybraniem przez GDM szpitala lub przekazaniem do WKRM
 • widok okna „Odmowy przyjęcia pacjenta” – po wybraniu przez GDM szpitala
 • widok komunikatu z pytaniem
 • widok sekcji „Docelowe miejsce transportu”
 • widok powiadomienia o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez ZRM
 • widok notyfikacji o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez ZRM
 • widok powiadomienia o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez DMW
 • widok okna „Wybór podmiotu leczniczego”
 • sugerowana trasę przejazdu ZRM do wybranego podmiotu
 • widok okna „Dołączenie służb pomocniczych”
 • widok okna autoryzacji dostępu
 • widok okna „Ustaw obszar dysponowania”
 • widok okna autoryzacji dostępu do odblokowania dostępu
 • widok sekcji „Przydziel dostęp – Lista dyspozytorów medycznych”
 • widok sekcji „Przydziel dostęp – Lista obszarów dysponowania”
 • widok sekcji „Przydziel dostęp – Powód przydzielenia dostępu”
 • widok sekcji „Odbierz dostęp – Lista dyspozytorów medycznych”
 • widok podsekcji „Odbierz dostęp – Lista obszarów dysponowania”
 • widok komunikatu o przydzielonym dostępie
 • widok okna autoryzacji podtrzymania udzielonego dostępu

Dokumenty zawierający wszystkie ww. widoki znajduj się poniżej.

Adobe Acrobat Reader Formatki-Modułu-Dyspozytora-finał.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności