14 lipca 2022 11:00

Wideokonferencja z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędów Wojewódzkich w sprawie aneksu do porozumień dotyczących udostępniania powierzchni serwerowni na potrzeby SWD PRM

W związku z koniecznością optymalizacji i uporządkowania obsługi zgłoszeń ze strony Urzędów Wojewódzkich w zakresie realizacji prac planowych wykonywanych w infrastrukturze wykorzystywanej przez System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz Ośrodki Regionalne  Podsystemu  Zintegrowanej Łączności SWD PRM, Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przygotował projekt aneksu do zawartych porozumień wraz z dedykowaną procedurą opisującą sposób zgłaszania prac planowych przez Urzędy Wojewódzkie w infrastrukturze SWD PRM (KCMRM-CT-PR-28).

W dniu 14 lipca 2022 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) oraz Urzędów Wojewódzkich, na której omówiono:

  • konsekwencję braku koordynacji prac planowych,
  • zalecenia DB MZ w zakresie terminów wykonywania prac,
  • zapisy porozumienia w przedmiocie udostępnienia powierzchni serwerowej,
  • jeden z przypadków postępowania po stronie Urzędu Wojewódzkiego,
  • procedurę zgłaszania prac planowych,
  • propozycję zmian zapisów porozumienia.

Szczególną uwagę zwrócono na konieczność koordynacji prac planowych z Gwarantami SWD PRM, PZŁ SWD PRM, instytucjami świadczącymi usługi na rzecz infrastruktury (w tym operatorem sieci OST 112) oraz administratorami systemów współpracujących (ST CPR, SWD Policji, SWD PSP).

Do dnia 28 lipca 2022 r. czekamy na uwagi ze strony Urzędów Wojewódzkich dotyczące zaprezentowanych propozycji zmian.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content