09 czerwca 2020 16:30

W związku z realizacją RFC 5/2020/SWD PRM część 2 wdrożono nową wersję aplikacji SWD PRM w środowisku produkcyjnym

W dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 13:15 zakończyły się prace w środowisku produkcyjnym związane
z realizacją części 2 RFC 5/2020, których efektem było wdrożenie nowych wersji aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) dla:

  • Modułu Administratora
  • Modułu Dyspozytora
  • Modułu Analityka
  • Modułu ZRM Mobilny i Stacjonarny

Wcześniej w dniu 22 maja 2020 roku w ramach realizacji części 1 RFC 5/2020 wprowadzono zmiany związane z wdrożeniem nowego Centrum Certyfikacji które przygotowały aplikację SWD PRM do realizacji części 2 RFC 5/2020 – wdrożenia nowego Centrum Certyfikacji dla SWD PRMSWD PRM. Część 2 RFC 5/2020 obejmowała:

  • wprowadzenie mechanizmu przechowywania certyfikatów klienckich (obecny keystore) lokalnie na stacji dostępowej w menadżerze certyfikatów systemu Windows
  • wprowadzenie mechanizmu weryfikacji certyfikatów klienckich pod kątem CRL i daty ważności
  • wprowadzenie mechanizmów pobierania i instalacji certyfikatów klienckich z serwera Centrum Certyfikacji w przypadku braku ważnego certyfikatu klienckiego zainstalowanego lokalnie na stacji dostępowej w menadżerze certyfikatów systemu Windows
  • modyfikacja algorytmu uruchamiania modułów SWD PRM, w celu uwzględnienia weryfikacji posiadanego certyfikatu klienckiego.

Realizacja RFC 5/2020 zakończyła okres wykorzystania dotychczasowego Centrum Certyfikacji na rzecz wybudowanego nowego nowoczesnego Centrum Certyfikacji działającego w klastrze niezawodnościowym zintegrowanym z usługami Active Directory które jest również centrum autentykacji dla podsystemów współpracujących.

Wróć do aktualności
Skip to content