20 listopada 2020 19:00

W ekspresowym tempie przygotowaliśmy RFC 27/2020/SWD PRM – Testy antygenowe SARS-CoV-2

W związku z informacją przekazaną przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, w sprawie udostępnienia dysponentom zespołów ratownictwa medycznego testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 dla zespołów ratownictwa medycznego oraz koniecznością wprowadzenia w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych (KMCR) sekcji umożliwiającej ewidencję danych dotyczących wykonania testu oraz jego wyniku, Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) niezwłocznie podjął prace nad opracowaniem zmian w Module ZRM Mobilnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Z uwagi na konieczność bardzo szybkiego przygotowania rozwiązania umożliwiającego oznaczania wykonania testu antygenowego na SARS-CoV-2 przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilnym, prace związane z zaprojektowaniem nowej funkcjonalności przebiegły w ekspresowym tempie i zostały realizowane w kilka godzin.

Zaprojektowane rozwiązanie przewiduje:

  • możliwości oznaczania wykonania (bądź nie) testu antygenowego na SARS-CoV-2 w Module ZRM Mobilny w sekcji I Wywiad KMCR
  • automatyczne generowanie wpisu: „Brak wykonania testu antygenowego na SARS-CoV-2” do sekcji I Wywiad KMCR w przypadku niewykonania testu antygenowego
  • konieczność oznaczenia wynik testu: pozytywny lub negatywny oraz z jakich zasobów pochodził test: z zasobów Ministerstwa Zdrowia lub własnych
  • automatyczne generowanie wpisu: “Wykonano test antygenowy na SARS-CoV-2, <wynik testu>. Data i godzina wykonania testu: <YYYY-MM-DD, HH24:MI:SS>.” po oznaczeniu wszystkich pól

 

Przykładowa wizualizacja projektowanej sekcji I Wywiad KMCR

 

Opracowany przez Zespół KCMRM projekt specyfikacji modyfikacji RFC 27/2020/SWD PRMTesty antygenowe SARS-CoV-2 uzyskał akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia. Dokument został przekazany do Wykonawcy celem realizacji. W dniu dzisiejszym Zespół Wykonawcy firmy Gabos Sp. z o. o. rozpoczął realizację RFC.

Wstępna planowana data udostępnienia ww. RFC do testów to 23/24 listopada 2020 r. W przypadku zakończenia testów z wynikiem pozytywnym RFC zostanie udostępnione w środowisku produkcyjnym w dniu 25 listopada 2020 r.

Równolegle trwają prace nad przygotowaniem raportu predefiniowanego w Module Raportowym, który umożliwi wygenerowanie niezbędnych danych koniecznych do sprawozdania w aplikacji EWP. System EWP 3.0 jest systemem dedykowanym do wsparcia działań podejmowanych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Szczegółowy opis RFC 27/2020/SWD PRM znajduje się w dokumencie specyfikacji modyfikacji w załączeniu.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_27_2020_KCMRM_SWDPRM-Testy-SARS-CoV-2-wersja-2.0-przekazany-do-realizacji-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności