23 czerwca 2022 07:00

Uzyskaliśmy akceptację MZ dla RFC 14/2022/SWDPRM – Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na potrzeby realizacji pilotażu integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM w LPR

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 14/2022/SWDPRM – Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na potrzeby realizacji pilotażu integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM w LPR.

Produktem zlecenia jest:

 • integracja zasobów radiowych wykorzystywanych w lokalizacjach: CO LPR, HEMS Warszawa, HEMS Gdańsk z PZŁ SWD PRM;
 • konfiguracja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi zintegrowanych zasobów radiowych;
 • rekonfiguracja KD wykorzystywanych w CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS Gdańsk w zakresie możliwości realizacji korespondencji radiowej z wykorzystaniem zintegrowanych z PZŁ SWD PRM zasobów radiowych.

Obecnie w obiektach LPR używane są dwa systemy łączności radiowej: operacyjny oraz łączności lotniczej naziemnej. Radiotelefony zainstalowane są w pomieszczeniach operacyjnych i są obsługiwane bezpośrednio, bez zewnętrznych systemów dyspozytorskich.

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu wstępnie planowane jest:

 • Integracja zasobów radiowych w lokalizacjach: CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS Gdańsk z PZŁ SWD PRM. W każdej z lokalizacji integrowane będą dwa radiotelefony podłączone do sieci OST 112 z wykorzystaniem DGT 20107 RadioBox:
  • Motorola DM4600e – łączność operacyjna,
  • Icom IC-A120 – łączność lotnicza;
 • konfiguracja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi zintegrowanych zasobów radiowych w lokalizacjach: CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS Gdańsk z PZŁ SWD PRM;
 • rekonfiguracja KD wykorzystywanych w CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS Gdańsk w zakresie możliwości realizacji korespondencji radiowych z wykorzystaniem zintegrowanych z PZŁ SWD PRM zasobów radiowych;
 • aktualizacja niezbędnej dokumentacji powykonawczej PZŁ SWD PRM.

Ww. RFC zostanie w kolejnym kroku przekazane do Wykonawcy celem wyceny prac.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_14_2022_SWDPRM_Konfiguracja-KD-i-PZŁ-z-akceptacją-MZ.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content