30 kwietnia 2021 15:00

Uzyskaliśmy akceptację MZ dla projekt RFC 13/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie nazwy i producenta testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2

Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) przygotował projekt specyfikacji modyfikacji RFC 13/2021/KCMRM/SWDPRMDodanie nazwy i producenta testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2. Dokument po weryfikacji przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia uzyskał jego akceptację.

W związku z wymaganiami Unii Europejskiej, zarówno w systemie EWP jak i w plikach przesyłanych do systemu EWP w transmisji FTPS, Centrum e-Zdrowia wprowadza nowe, obligatoryjne pola informujące o nazwie testu i producencie testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2. 

W związku z bardzo krótkim okresem czasu na przygotowanie modyfikacji po stronie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w trybie uproszczonym Zespół Rozwoju przygotował specyfikację modyfikacji, która dostosuje SWD PRM do zmian po stronie systemu EWP do które z SWD PRM są przekazywane dane w zakresie wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego testów antygenowego na obecność SARS-CoV-2.

Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności oznaczania nazwy i producenta wykonanego testu antygenowego na SARS-CoV-2 przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilny.

W ramach realizacji RFC:

 • dodany zostanie obowiązkowe pole z oznaczeniem nazwy testu antygenowego na SARS-CoV-2 w Module ZRM Mobilny w sekcji: „I Wywiad” KMCR poprzez dodanie pola o nazwie Nazwa testu antygenowego
 • w momencie oznaczania nazwy testu antygenowego, do KMCR, w ramach którego został wykonany testy antygenowy, zapisywany jest numer ID przypisany do pozycji wybranej ze słownika „Nazwa testów antygenowego na SARS-CoV-2”
 • dodanie słownika „Nazwa testów antygenowego na SARS-CoV-2” w Module Administratora z możliwością edytowania przez Administratora Centralnego
  • ID – unikatowy numer w słowniku;
  • ID_TEST – unikatowy numer testu w systemie CeZ;
  • TEST_NAZWA – pole tekstowe zawierające nazwę testu;
  • ID_PRODUCENT – unikatowy numer producenta testu w systemie CeZ;
  • PRODUCENT_NAZWA – pole tekstowe zawierające nazwę producenta testu;
  • TYP_TESTU – pole tekstowe zawierające określenie typu testu;słownik będzie funkcjonować zgodnie z zasadą działania słowników w Module Administratora oraz zawierać będzie następujące pola:
  • AKTYWNY – wartość boolean określająca status aktywności danej pozycji w słowniku – w przypadku oznaczenia wartości „1” – pozycja jest dostępna do wyboru, w przypadku oznaczenia wartości „0” – pozycja jest niedostępna do wyboru.

Obowiązek oznaczenia nazwy testu antygenowego SARS CoV-2 powinien obowiązywać jedynie dla KMCR wytworzonych od 11 maja 2021 roku włącznie.

Przekładowa grafika obrazująca nowe obowiązkowe pole do oznaczenia nazwy testu antygenowego na SARS-CoV-2 w Module ZRM Mobilny
w sekcji: „I Wywiad” KMCR 

Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 13/2021/KCMRM/SWDPRMDodanie nazwy i producenta testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2 zawierający opis ww. został przekazany do Wykonawcy celem przygotowania wyceny.

Z uwagi, że zmiany wprowadzane do systemu EWP zostały przekazane do implementacji w ciągu 2 tygodniu za zgodą Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dokument nie był przekazany do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Po otrzymaniu wyceny i jej weryfikacji i akceptacji dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem implementacji zmian po stronie SWD PRM.

 

Adobe Acrobat Reader RFC-13-2021-KCMRM-SWDPRM-Dodanie-słownika-nazwy-i-producenta-testu-SARS-CoV-2-wersja-1.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FWZ.pdf

Wróć do aktualności