26 maja 2022 12:00

Uruchomiliśmy produkcyjnie Chmurę SWD PRM

W związku z realizacją projektu rozbudowy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do tzw. wersji 2.0, uruchomiliśmy produkcyjnie Chmurę SWD PRM. Jest to po udostepnieniu użytkownikom rozbudowanego Modułu Administratora kolejny produkt z szerokiego projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0.

Chmura SWD PRM to platforma wykorzystująca oprogramowanie Nextcloud. Jest to oprogramowanie typu klient-serwer i jest rozwiązaniem chmurowym, które praktycznie bez ograniczeń można integrować, rozszerzać i modyfikować. Główną zaletą tej aplikacji jest to, że rozwijana jest cały czas przez społeczność, ponieważ oprogramowanie to jest udostępnione na licencji typu Open Source. Podstawowym zadaniem oprogramowania Nextcloud jest zapewnienie dostępu do plików z każdej stacji dostępowej działającej w sieci OST 112.

Chmura SWD PRM to usługa polegająca na przechowywaniu danych oraz ich udostępnianiu użytkownikom SWD PRM oraz podsystemów współpracujących wyłączenie w zakresie i w związku z realizacją zadań leżących po stronie ww. użytkowników. Pozwala na stały dostęp użytkowników do danych takich jak np.: instrukcje, procedury, pliki instalacyjne, dobre praktyki wydawane przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy dokument lub folder udostępniany przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego posiada nadane uprawnienia, a dostęp do danego dokumentu lub folderu zależy od posiadanych przez danego użytkownika w SWD PRM uprawnień.

Tym samym dokumenty udostępnione w Chmurze SWD PRM dedykowane np. dla administratora wojewódzkiego są dostępne wyłącznie dla użytkownika, który posiada nadane uprawnienia administratora wojewódzkiego. Natomiast użytkownik, który posiada nadane uprawnienia dyspozytora medycznego ma dostęp wyłączenie do dokumentów dedykowanych dla tego uprawnienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczyliśmy nadmierną liczbę dokumentów, którą użytkownik musi przeszukać w poszukiwaniu właściwego. Jest to szczególnie istotne przy ciągle rosnącej liczbie instrukcji i procedur.

Dodatkowo w celu uporządkowania obowiązujących dokumentów została utworzona dedykowana struktura Chmury SWD PRM,  która składa się z następujących głównych grup:

Struktura katalogu „Filmy szkoleniowe” wraz ze schematem podkatalogów.

 

Struktura katalogu „Dokumenty” wraz ze schematem podkatalogów.

Pełny zakres informacji wraz ze sposobem użytkowania Chmury SWD PRM został zawarty w dokumencie pt.: „KCMRM-CT-INS-20 Instrukcja użytkownika Chmury SWD PRM” – wersja 2.0, który jest dostępny w Chmurze SWD PRM dostępnej pod adresem: http://chmura.kcmrm.local (dostęp wyłącznie z sieci OST 112).

Dodatkowo w ramach wdrożenia SWD PRM w wersji 51.9 na środowisku produkcyjnym udostępniony został dedykowany przycisk umożliwiający łatwy i prosty dostęp do Chmury SWD PRM z poziomu aplikacji klienckich SWD PRM.

Widok na Moduł Dyspozytora z możliwością uruchomienia Chmury SWD PRM.

 

Widok na Moduł ZRM z przyciskiem do uruchomienia Chmury SWD PRM.

 

Przykładowy widok katalogów w grupie “Dokumenty” w Chmurze SWD PRM.

 

Przykładowy widok katalogów w grupie “Dobre praktyki” w Chmurze SWD PRM.

 

Informujemy jednocześnie, że przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej zgłoszenia błędu w funkcjonowaniu Chmury SWD PRM  obowiązuje procedura pn.: „KCMRM-CT-PR-03 Procedura zgłaszania incydentów przez użytkowników SWD PRM”, która została zaktualizowana do wersji 1.13. W przypadku wystąpienia konieczności rozwoju ww. platformy obowiązuje procedura pn.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności w SWD PRM i modyfikacji już istniejących” publikowana przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2022 roku zostanie zlikwidowane dotychczasowe repozytorium SWD PRM oraz FTP – wszystkie dostępne tam materiały zostaną usunięte.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content