22 lutego 2021 19:15

Udostępniliśmy w środowisku testowym nową wersję komponentów PZŁ SWD PRM (DGT DCA 2.0.293, EACD 6.507-1, DGT-SSW 0.269)

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) została udostępniona nowa wersja następujących komponentów składowych podsystemu:

 • DGT DCA (2.0.293)
 • EACD (6.507-1)
 • DGT-SSW (0.269)

Zmiany wprowadzone w DGT DCA obejmują: 

 • dodanie globalnej regulacji głośności dla obsługi łączności radiowej
 • dodanie regulacji głośności z zachowaniem proporcji aktualnych ustawień audio dla poszczególnych radiostacji
 • poprawienie prezentacji ikony dla stanu wylogowania z grupy radiowej
 • naprawa działania klawiatury w radiu cyfrowym
 • ujednolicenie ikon dla akcji “Zadzwoń” w Książce radiowej i Historii zdarzeń
 • dodanie wyświetlania grup radiowych przypisanych do radiostacji – Mototurbo
 • unifikacja wizualizacji zdarzeń radiowych w Historii zdarzeń i w podręcznej historii radiowej

Zmiany wprowadzone w EACD obejmują:

 • poprawka w zakresie wypełniania pola TermStateTimeStamp poprzez suniecie przypadków gdzie przesyłana wartość czasu wynosiła “0”
 • poprawka w zakresie wyświetlanych danych w ShortRaport oraz wyświetlania informacji o zalogowanych dyspozytorach medycznych na kaflach w aplikacji DGT DCA
 • wprowadzenie optymalizacji obsługi wątków dla przypadków odebrania dużej liczby jednoczesnych wiadomości od SWD PRM w bardzo krótkim okresie czasu (zabezpieczenie przed problemem zaistniałym ostatnio w DM Olsztyn)
 • poprawka zwiększająca unikalność identyfikatorów IdCall w wiadomościach przesyłanych do systemu SWD PRM poprzez DGT_ext

Zmiany wprowadzone w DGT-SSW obejmują:

 • rozszerzenie możliwości konfiguracji zakresu portów dla RTP oraz ustawiania timeout’u dla ramek RTP
 • poprawka w rejestracji przy połączeniach wychodzących od dyspozytora medycznego do innego modułu SSW
 • poprawka do prezentacji numeru przy trójpołączeniu bez czekaj

Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana testom. W przypadku pozytywnych wyników testów ww. zmiany zostaną udostępnione w środowisku produkcyjnym w marcu 2021 roku.

 

Wróć do aktualności