30 kwietnia 2021 14:00

Udostępniliśmy w środowisku szkoleniowym nową wersję SWD PRM (44.6 i 44.7)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku szkoleniowym udostępniliśmy nową wersję:

 • Modułu Administratora (44.7)
 • Moduł Analityka (44.7)
 • Moduł Dyspozytora (44.7)
 • Modułu ZRM (44.6)
 • oprogramowania serwerowego (44.7)

Nowa wersja SWD PRM zawiera paczkę drobnych poprawek do zgłoszeń przekazanych przez użytkowników po udostępnieniu nowej wersji SWD PRM w środowisku produkcyjnym oraz poprawek do zgłoszeń Zespołu Rozwoju zidentyfikowanych podczas testów kolejnych wersji w środowisku testowym. Wprowadzone zmiany swym zakresem obejmują:

 • poprawkę do błędu braku możliwości zaznaczenia rekordu na listach obiektów w Module Administratora
 • modyfikacja mechanizmu filtrowania rekordów na listach obiektów w Module Administratora
 • poprawkę do RFC 24/2019 – poprawiono ucinanie wpisywanych danych w polu “OID” w aplikacji Administratora
 • poprawiono wypełnianie dat w formatce “KOZ” w aplikacji Analityka i Dyspozytora
 • zlikwidowano błędnie pojawiający się komunikat o zdalnie zmodyfikowanych danych KMCR w aplikacji ZRM
 • poprawiono funkcjonalność walidowania logowania się użytkownika w aplikacjach ZRM i Dyspozytora w przypadku pracy tego samego użytkownika w innych podmiotach leczniczych
 • wykonano optymalizację wydajności aplikacji Analityka
 • poprawkę uniezależniająca badanie stanu serwera od komunikacji z AD naprawiająca błąd cyklicznego nagłego zrzutu ruchu na inne serwery
 • dodanie dodatkowej walidacji na zgodność hasła i certyfikatu
 • sunięcie możliwości edycji hasła
 • usunięcie walidację przez podwójne wprowadzanie hasła – sunięcie checkboxa i powrócenie do zakropkowanego pola haseł
 • dodanie dodatkowej walidacji na zgodność pola “OID” formatki z SN znajdującego się w certyfikacie. Edycja “OID” po wprowadzeniu zmian będzie możliwa: przy dodawaniu nowego Podmiotu (wymagana przed dodaniem certyfikatów), w trakcie edycji jeżeli nie jest dodany żaden certyfikat, w trakcie edycji podmiotu po usunięciu certyfikatów
 • dodano dodatkowy komunikat przy próbie dodania certyfikatu bez uprzedniego uzupełnienia OID: “W celu wprowadzenia certyfikatu wymagane jest uzupełnienie pola OID zgodnego z sygnaturą certyfikatu”
 • zablokowanie możliwości uzupełniania pola “OID” dla podmiotów: MZ, KCMRM, URZAD WOJEWÓDZKI
 • ograniczenie formatu certyfikatów do: “.p12
 • poprawkę polegająca na poprawieniu błędu pojawiającej się fałszywej notyfikacji o zdalnym zmodyfikowaniu KMCR – błąd można było wywołać czyszcząc dowolne pole tekstowe i zapisując wersję np. wyczyszczenie pola wywiad i przejście do kolejnej zakładki powodowało fałszywą notyfikacje o zdalnym zmodyfikowaniu

Nowa wersja aplikacji SWD PRM zostaną udostępniona użytkownikom w środowisku produkcyjnym po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym w środowisku szkoleniowym.

 

Wróć do aktualności