25 listopada 2022 08:00

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu NFZ (55.7)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM następującą wersję aplikacji:

  • Moduł NFZ (55.7).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych błędów.

W wersji 55.7 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł NFZ:

  1. poprawiono wyświetlanie świadczeń w zakładce ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ;
  2. poprawiono szybkość pierwszego otwarcia zakładki SZCZEGÓŁY ŚWIADCZEŃ oraz zakładki DANE PACJENTA;
  3. dodano zabezpieczenie na wypadek wystąpienia takich samych „kodów komórki” w umowach z OW NFZ dla poszczególnych dysponentów;
  4. zmieniono obsługę wysyłki do Portalu Świadczeniodawcy dla tych OW NFZ, których nazwa użytkownika do systemu pocztowego występuje w postaci bez końcówki „@nazwa_domeny”;
  5. poprawiono synchronizację pacjenta UE z Modułu Analityka, adres zameldowania nie jest czyszczony po odebraniu danych z Modułu Analityka;
  6. poprawiono generowanie komunikatu SWIAD, gdy „produkt” ma nie wybraną opcje: „świadczenie ratujące życie”;
  7. poprawiono możliwość ustawienia opcji „brak danych” dla pacjenta UE, który ma niepełny adres zamieszkania.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module NFZ

Udostępniona wersja Modułu SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia została zweryfikowana przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content