30 września 2022 14:00

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu NFZ (55.6)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM następującą wersję aplikacji:

  • Moduł NFZ (55.6)

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych błędów.

W wersji 55.6 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł NFZ:

  • poprawiono usuwanie procedury ICD9 w MNFZ po jej usunięciu w MANL i ponownej synchronizacji KZW/MKCR;
  • poprawiono obsługę wysyłania rachunków przez pośredniczący serwer mailowy w OST112;
  • poprawiono mechanizm zapamiętywania układu kolumn w oknie “Rozliczenia świadczeń”;
  • poprawiono generowanie komunikatu SWIAD dla ICD9 “V100”;
  • poprawiono generowanie komunikatu SWIAD dla pacjenta UE;
  • poprawiono generowanie komunikatu SWIAD po wczytaniu aneksu do umowy. Aktualizacja ceny zgodnie z najnowszym aneksem;
  • poprawiono komunikat błędu komunikacji mailowej przy próbie wysyłki do Portalu Świadczeniodawcy w przypadku niepełnej konfiguracji.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module NFZ.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content