06 października 2022 12:00

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu Dyspozytora (55.54), Modułu Analityka (55.54) oraz Modułu ZRM Mobilny i MS (55.54)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM następujące wersje aplikacji:

  • Moduł Dyspozytora (55.54);
  • Moduł Analityka (55.54);
  • Moduł ZRM Mobilny (55.54);
  • Moduł ZRM Stacjonarny (55.54).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych błędów.

W wersji 55.54 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Dyspozytora:

  • modyfikacja wyświetlania niezintegrowanych ZRM na liście zgłoszeń;
  • zabezpieczenie przed wyjątkiem “Not on FX thread”;

Moduł Analityka:

  • modyfikacja wczytywania danych z KMCR w zakresie pola zalecenia;

Moduł ZRM:

  • poszerzenie okna z listą ostatnich zdarzeń.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Analityka, Module Dyspozytora i Module ZRM.

Udostępnione wersje Modułów SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia zostały zweryfikowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content