30 września 2022 09:00

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (55.52), Modułu Dyspozytora (55.53), Moduł Analityka (55.52), Moduł Planista (55.51), Moduł ZRM Mobilny i MS (55.52) oraz oprogramowania serwerowego (55.52)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM następujące wersje aplikacji:

 • Moduł Administratora (55.52);
 • Moduł Dyspozytora (55.53);
 • Moduł Analityka (55.52);
 • Moduł ZRM Mobilny (55.52);
 • Moduł ZRM Stacjonarny (55.52);
 • Moduł Planista (55.51);
 • Oprogramowanie serwerowe (55.52).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych błędów, nowe funkcjonalności oraz modyfikację już istniejących, które są związane z realizacją:

 • RFC 20/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja nawigacji w Module ZRM Mobilny.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Produktem zlecenia jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w zakresie nawigacji używanej w Module ZRM Mobilny.

 

 • RFC 25/2022/KCMRM/SWDPRM – Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP.

Celem projektu jest dostosowanie dokumentacji medycznej w SWD PRM na potrzeby rozbudowy integracji z EWP na skutek zmiany mechanizmu przekazywania danych po stronie CeZ z FTP
na REST API.

Produktem zlecenia jest dostosowanie sekcji „Testy antygenowe SARS-CoV-2w dokumentacji medycznej w SWD PRM na potrzeby integracji z EWP oraz niezbędnych zmian w obszarze integracji SWD PRM z EWP poprzez REST API.

 

 • Projektu technicznego Modułu ZRM – Rozbudowa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Celem projektu jest wdrożenie rozbudowa funkcjonalności Modułu ZRM SWD PRM do wersji 2.0.

 

W wersjach 55.52 i 55.53 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administrator:

 • implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego na formatce użytkownika;
 • implementacja RFC 25/2020;
 • dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;
 • usunięcie słownika sterowników radiowych;
 • zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT;
 • dodanie telefonów podwykonawców na liście telefonów z zakładki zrm;
 • zmiana w wyświetlaniu pola nazwa w formatce radiotelefon;
 • modyfikacja działania okienek dialogowych, które mogą zawiesić aplikację;
 • dodanie pola “Usunięto” dla słowników EWP;
 • walidacja kodu PIN pod względem wpisywanych znaków na formatce konfiguracji podpisu elektronicznego;
 • modyfikacja wczytywania danych na formatce Szczegóły użytkownika;

Moduł Dyspozytor:

 • implementacja RFC 25/2020;
 • wyświetlanie listy niezintegrowanych ZRM gdy zadysponowano jeden ZRM zintegrowany;
 • zmiana warunków zapisu w tabeli stanowisko_dyspozytorskie_historia dla stanowisk WKRM;
 • modyfikacja wczytywania zgłoszenia podczas otwierania formatki;

Moduł Analityka:

 • implementacja RFC 25/2020;
 • dodanie sortowania słowników EWP;

Moduł ZRM:

 • implementacja RFC 25/2020;
 • implementacja RFC 20/2020;
 • zmiana działania formatki Osoba do kontaktu;
 • modyfikacja działania mechanizmu sprawdzania aktywności serwerów;
 • ponowna synchronizacja dokumentacji po wykryciu braków;
 • dodanie sortowania słowników EWP;

Moduł Planista:

 • dodanie modyfikacji umożliwiającej logowanie do Modułu Planisty;

Oprogramowanie serwerowe:

 • implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego;
 • implementacja RFC 25/2020;
 • implementacja RFC 20/2020;
 • usunięcie słownika sterowników radiowych;
 • zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT;
 • zmiana wyświetlania ról w histori KZW;
 • zmiana w pobieraniu słownika dróg;
 • zmiana w zapisie słownika adresów;
 • dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;
 • zmiana sposobu pobierania informacji o błędach SIM;
 • zmiana sposobu odczytywania błędów P1 dla ZM. Odejście od tabeli P1CO;
 • modyfikacja procesu logowania do aplikacji dyspozytora;
 • modyfikacja zapisu w tabeli stanowisko_dyspozytorskie_historia dla ról WKRM oraz pozostałych.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora i Modułu ZRM.

Udostępnione wersje Modułów SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia zostały zweryfikowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem “Skrócona informacja o wersji 55.2”, który zawiera opis najważniejszych zmian w poszczególnych Modułach SWD PRM. Dokument znajduje się poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-09-29-Skrócona-informacja-o-wersji-55.2.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content