01 sierpnia 2022 13:00

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (53.10), Modułu Dyspozytora (53.10) – poprawki do zgłoszeń z HD

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM następujące wersje aplikacji:

  • Modułu Administratora (53.10);
  • Modułu Dyspozytora (53.10).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszeń użytkowników z Helpdeska.

W wersji 53.10 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administrator:

  • poprawione otwieranie formatki ZRM;

Moduł Dyspozytor:

  • dodano dodatkowe logowanie mające na celu wyjaśnienie błędu przy ponownym wystąpieniu problemu z wylogowanie z konsoli;
  • dodanie ikon do przycisków odpowiadających za zmianę wielkości tekstu w oknie algorytmów medycznych;
  • poprawiony zapis dodatkowego opisu przy dołączaniu służb pomocniczych;
  • dostosowanie wielkości ikon w kolumnie Typ na liście zdarzeń.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Module Dyspozytora i Module Administratora.

Udostępnione wersje Modułów SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia zostały zweryfikowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content