10 sierpnia 2022 12:00

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu Administratora (53.11), Modułu Dyspozytora (53.11), Moduł Analityka (53.11), Moduł ZRM Mobilny i MS (53.12)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM następujące wersje aplikacji:

 • Moduł Administratora (53.11);
 • Moduł Dyspozytora (53.11);
 • Moduł Analityka (53.11);
 • Moduł ZRM Mobilny (53.12);
 • Moduł ZRM Stacjonarny (53.12);
 • Oprogramowanie serwerowe (53.11).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszeń użytkowników z Helpdeska.

W wersji 53.11 i 53.12 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administrator:

 • zmiana kontrolki wyświetlającej datę w formatce Pojazd;

Moduł Dyspozytor:

 • dodanie poprawki umożliwiającej wylogowanie z konsoli DGT na skutek wygaśnięcia sesji przy zalogowaniu do innego Modułu;
 • zmiana opisu pól “Przedstawiciel ustawowy – dane matki” na “Przedstawiciel ustawowy“.

Moduł Analityka:

 • zmiana opisu pól “Przedstawiciel ustawowy – dane matki” na “Przedstawiciel ustawowy“.

Moduł ZRM:

 • dodanie poprawki do walidacji identyfikatora pacjenta gdy wybrano BD – przekaz ustny w dokumentach tożsamości;
 • zmiana opisu pól “Przedstawiciel ustawowy – dane matki” na “Przedstawiciel ustawowy“;
 • aktywowanie zablokowanych pól w sekcji “Osoba do kontaktu“;
 • poprawa kolejności wyświetlania oceny skali bólu i opisu w podglądzie i wydruku KMCR.

Oprogramowanie serwerowe:

 • dodanie poprawki do walidacji identyfikatora pacjenta gdy wybrano BD – przekaz ustny w dokumentach tożsamości;
 • dodanie dodatkowego logowania z informacją o akcji wylogowania z konsoli DGT;
 • zmiana zapytania pobierającego zduplikowane zgłoszenia;
 • integracja słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych LPR za pomocą udostępnionego webservice’u Aplikacja Lotnisko. Zaimplementowanie mechanizmu automatycznej aktualizacji słownika.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora i Modułu ZRM.

Udostępnione wersje Modułów SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia zostały zweryfikowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content