09 czerwca 2021 13:15

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nową wersję SWD PRM (44.53)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku produkcyjnym udostępniliśmy nową wersję:

  • Modułu Analityka (44.53)
  • Moduł Dyspozytora (44.53)
  • Modułu ZRM (44.53)
  • oprogramowania serwerowego (44.53)

Nowa wersja SWD PRM zawiera paczkę poprawek do zgłoszeń przekazanych przez użytkowników SWD PRM.

Wprowadzone zmiany swym zakresem obejmują:

  • optymalizację pobierania danych dla monitoringu GPS w Analityku,
  • poprawa odnotowywania w tabeli stanowisko_dyspozytorskie_historia informacji o zalogowaniu stanowisk przyjmujących,
  • dodanie dodatkowego mechanizmu monitorującego sytuację, w której ZRM nie przyjmuje zgłoszenia – mechanizm wprowadzony celem dalszej analizy z powodu braku możliwości odtworzenia błędu przez Gwaranta SWD PRM,
  • dodanie dodatkowego mechanizmu monitorującego podtrzymanie status GAP – mechanizm wprowadzony celem dalszej analizy z powodu braku możliwości odtworzenia błędu przez Gwaranta SWD PRM,
  • RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRMDodanie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP.

 

 

Adobe Acrobat Reader RFC-14-2021-KCMRM-SWDPRM-Dodanie-nazwy-kraju-dokumentu-na-potrzeby-EWP3-wer.-1.0-przekazanie-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Wróć do aktualności